EU etsii keinoja veronkierron kitkemiseen

17.06.2013

Kuten Suomessa, myös EU:ssa käydään aktiivista keskustelua keinoista, joilla voitaisiin puuttua veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun.

Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso kiinnitti asiaan huomiota neuvoston kokouksessa toukokuussa ja komissio ehdotti 12.6. automaattisten tietojenvaihdon voimaantuloa jäsenvaltioiden välille. Myös toukokuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto piti tärkeimpänä keinona automaattista tietojenvaihtoa jäsenmaiden välillä.

Barroso arvioi, että EU menettää vuosittain jopa triljoonan euron tulot veronkierron vuoksi. Lukuja on vaikea todentaa, mutta selvää on ainakin se, että halu veropetosten ja veroparatiisien kitkemiseen on suuri. Vaikka verotus kuuluu EU:ssa jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan, EU:n toimielimet ovat ottaneet aktiivisen roolin toimintasuositusten antajina.

Tietojenvaihto ja viranomaisyhteistyö avainasemassa

Keskustelulle veronkierrosta ja veropetoksista on tyypillistä, että samassa yhteydessä puhutaan sekä veroparatiiseihin piilotetuista varoista, laittomasti ilmiottamatta jätetyistä tuloista että yritysten harjoittamasta verosuunnittelusta.

Aihetta vähemmän tuntevalle jää helposti käsitys, että esimerkiksi kansainvälisillä konserneilla olisi mahdollisuus piilottaa varoja tai yhtiöitä veroparatiisiin. Näin ei kuitenkaan ole: kansainvälisiä yrityksiä koskevat tilinpäätös- ja tilintarkastusnormistot takaavat, että tieto esimerkiksi veroparatiiseissa sijaitsevien yhtiöiden olemassaolosta on saatavilla. Koska useimmissa valtioissa on vielä voimassa ns. väliyhteisölainsäädäntö (controlled foreing companies legislation), näiden yhtiöiden tulotkin tulevat verotetuiksi emoyhtiön kotivaltiossa. Verohyötyä ei siis kerry.

Myös komissio on korostanut väliyhteisölainsäädäntöä toimivana välineenä veroparatiiseja vastaan. Tältä osin lainsäädäntö on kunnossa eivätkä yhtiöt pysty pakenemaan verottajaa veroparatiiseihin.

Veroparatiisit voivat sen sijaan toimia yksityishenkilöiden tai rikollisesti ansaittujen tulojen piilopaikkana. Tältäkin osin verkko veroparatiisivaltioiden ympärillä kiristyy koko ajan. Määrätietoinen painostaminen on tuottanut tulosta ja yhä useammilla valtioilla alkavat olla kattavat tietojenvaihtosopimukset veroparatiiseiksi luokiteltavien valtioiden kanssa.

Hyvä yhteistyö viranomaisten kesken on avainasemassa veronkierron vastaisessa taistelussa.

EU:n suosituksissa kiinnitetäänkin nyt huomiota tietojenvaihdon automatisointiin, mikä on ykköshankkeita toimissa veronkiertoa vastaan. Komission aikataulu on kunnianhimoinen. Tavoitteena on, että automaattiseen tietojenvaihtoon päästäisiin jo vuoden 2015 alusta.

Lue lisää:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/05/pdf/taxtoolbox_en.pdf

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fi/ec/137203.pdf

Lisätietoja:
Veroasiantuntija Virpi Pasanen
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2513

Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula
firstname.surname@ek.fi
phone: +32 2 223 0805