EU hakee lisää tehokkuutta ja parempaa liikenneturvallisuutta rekkaliikenteeseen

15.04.2013

Komissio haluaa parantaa maantielogistiikan energiatehokkuutta sallimalla rekkojen uuden aerodynaamisen muotoilun ja sen edellyttämät mittamuutokset.

EU:n varapuheenjohtaja ja liikennekomissaari Siim Kallas esitteli tänään kuorma-autojen moduliilidirektiivin muutoksia. Käytännössä kyse on rekkojen aerodynamiikan uudistamisesta tuulenohjaimien avulla. Komissio esitti samalla, että rekkojen mittojen muutokset sallitaan uuden aerodynamiikan vaatimalla tavalla.

Aerodynamiikan myötä polttoainetehokkuus parantuu: vuotuisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 5 000 euroa yhtä rekkaa kohden. Vastaavasti päästöt vähenevät arviolta 7–10 %.

Samalla kuorma-auton ohjaamoa on tarkoitus kehittää turvallisemmaksi kevyttä liikennettä silmällä pitäen. Uusissa ohjaamoissa kuljettajan on helpompi havainnoida jalankulkijat ja pyöräilijät. Komissio on arvioinut näillä toimenpiteillä säästettävän 300–500 ihmishenkeä vuosittain.

Isommilla rekoilla myös rajojen yli?

Samalla direktiivimuutoksella halutaan nostaa kuorma-autojen kokonaispainoja 40 tonnista 44 tonniin. Kansallisilla päätöksillä voidaan käyttää suurempiakin. Suomessa ollaan ensi kesänä nostamassa kokonaispainoja 68 ja 76 tonniin saakka.

Kansallisten poikkeamien ongelma on tähän asti ollut se, että painavammalla kalustolla ei ole voinut ajaa rajan yli toiseen EU-maahan, vaikka kumpikin maa olisi ko. kokonaispainot hyväksynyt. Nyt komissio on hakemassa muutosta myös tähän käytäntöön.

Tärkeää mittojen ja massojen muutoksessa on EU:n kilpailukyvyn parantaminen ja samalla sekä energiatehokkuuden että liikenneturvallisuuden parantaminen.

Linkki EU:n komission moduulidirektiivin muutosehdotukseen.

Lisätiedot:
Asiantuntija Kyösti Orre
puh. 09 4202 2565
etunimi.sukunimi@ek.fi