EU ja Kiina neuvottelemaan investoinneista

21.10.2013

EU:n ja Kiinan odotetaan aloittavan kahdenväliset neuvottelut investointisopimuksesta marraskuussa pidettävässä EU–Kiina-huippukokouksessa. Elinkeinoelämä tukee neuvottelujen aloittamista vahvasti.

Investointisopimus helpottaisi eurooppalaisten investointien pääsyä Kiinan markkinoille sekä vahvistaisi nykyisten ja tulevien investointien suojaa. EU:n kauppaministerit myönsivät 18.10.2013 komissiolle mandaatin neuvottelujen aloittamiseen.

Kiina olisi halukas käynnistämään neuvottelut myös vapaakauppasopimuksesta, mutta EU on katsonut, että investointisopimusneuvottelut ovat ensimmäinen looginen askel, joka myös mittaa Kiinan halua tehdä uusia avauksia markkinoillepääsystä ja kaupanesteiden poistamisesta.

Tiukka sääntely edelleen arkipäivää

Kiinaa pidetään edelleen haastavana investointiympäristönä, vaikka esimerkiksi suomalaiset yritykset ovat investoineet sinne huomattavan paljon, reilut 10 miljardia euroa.

Ulkomaisia investointeja säännellään yhä tarkasti siitä huolimatta, että investoinneilla on ollut merkittävä rooli Kiinan vuosikymmeniä jatkuneessa vahvassa talouskasvussa. Kiina pitää yllä ns. investointikatalogia, jossa toimialat luokitellaan kannustettaviin, rajoitettuihin ja ulkomaisilta investoijilta kokonaan suljettuihin.

Investointisopimuksen odotetaan paitsi helpottavan markkinoillepääsyä, myös luovan tehokkaan menettelyn valituksille sekä lisäävän läpinäkyvyyttä. Sopimuksen toivotaan myös selkeyttävän teknologian siirron sääntöjä. Tällä hetkellä ulkomaiset yritykset joutuvat käytännössä myöntymään ei-markkinaehtoisiin teknologian siirtoihin ehtona Kiinan markkinoille pääsylle.

Sopimusneuvotteluissa yrityksille tärkeitä asioita ovat myös teollis- ja tekijänoikeuksien toimeenpanon vahvistaminen sekä kotimaisuusvaatimusten poistaminen.

Lue lisää:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=975