EU-komissio suitsii verkkokaupan maarajoituksia

26.05.2016

Komissio haluaa rajoittaa ns. geoblokkausta eli sitä, että yritys voisi rajoittaa tuotteiden ja palveluiden ostettavuutta EU:n sisällä asiakkaan kotipaikan tai kansalaisuuden perusteella.

Verkkokauppa_123RF_47211383_mEuroopan komissio julkisti eilen sähköistä kaupankäyntiä koskevan laajan lainsäädäntöpaketin. Sen keskeiset esitykset koskevat maarajoitusten eli geoblokkauksen torjuntaa sekä rajat ylittävien pakettitoimitusten hinnoittelua ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi esitetään muutoksia kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyöhön koskien rajat ylittäviä kuluttajansuojarikkomuksia.

Erityisesti maarajoitusesitys voi vaikuttaa suuresti eurooppalaisten yritysten verkkokauppaan. Jos esitys toteutuisi eilen esitetyssä muodossa, palveluntarjoaja ei voisi kieltäytyä myymästä tavaroita tai palveluita EU:n alueella, eivätkä kansalaisuuteen perustuvat myyntirajoitukset olisi sallittuja. Uudet säännöt koskisivat niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaitakin.

Myönnytyksiä asiakastoimituksiin

Komission suunnitelmat menivät eilisen esityksen valossa osin ennakoitua pidemmälle, mutta toisaalta on tehty myös myönnytyksiä sidosryhmien esittämien huolien perusteella. Geoblokkaus esimerkiksi olisi jatkossakin sallittua mm. audiovisuaalisissa palveluissa, sähköisessä viestinnässä ja finanssipalveluissa.

Samoin on rajattu asiakastoimituksia koskevia velvoitteita: tuotetta tai palvelua ei tarvitse toimittaa asiakkaalle asti, jos yrityksellä ei ole toimintaa kyseisessä EU-maassa ja jos palvelua ei voi toimittaa sähköisesti. Tällöin riittää, että se on saatavilla myyjän tiloissa tai muussa osoitteessa, jonne hän sen muutoinkin toimittaisi. Kuluttajamyynnissä ei myöskään ole velvollisuutta noudattaa kuluttajan kotimaan lainsäädäntöä näissä tilanteissa.

Esityksiä postipaketteihin ja kuluttajansuojaan liittyen

Posti- ja kuriiripalveluiden osalta komissio haluaa, että kansallisilla viranomaisilla olisi oikeus saada tiedot rajat ylittävien pakettipalveluiden hinnoittelusta ja arvioida hinnoittelun kohtuullisuutta.

Kuluttajansuojan valvonnan kannalta merkittäviä muutoksia esitetään viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin. Samalla on tarkoitus päivittää ohjeet sopimattomista kaupallisista menettelyistä vastaamaan online-ympäristön asettamia vaatimuksia.

EK tulee toimimaan aktiivisesti myös lainsäädäntöpaketin jatkokäsittelyn aikana, jotta lopputulos on sekä yritysten että kuluttajien kannalta tasapainoinen.

Tutustu komission suomenkieliseen lehdistötiedotteeseen verkkokauppaa koskevasta toimenpidepaketista.