EU-parlamenttivaalien jälkeen katseet valiokuntiin

26.05.2014

Suomalaisten meppien tärkeimpiä ensimmäisiä työsarkoja on jäsenyyden saaminen merkittävästä valiokunnasta.

Vastavalitun Euroopan parlamentin tärkein tehtävä tulevalla viisivuotiskaudella on laittaa työpaikat ja niitä luovat yritykset päätöksenteon keskiöön. Kun EU:sta tehdään kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille, ne pärjäävät Euroopassa ja maailmalla. Silloin yritykset investoivat ja laajentavat toimintaansa ja luovat samalla talouskasvua ja työpaikkoja sekä hyvinvointia ja poliittista vakautta. Kansalaisten ja yritysten edut siis kohtaavat eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään.

Uudella parlamentilla on edessä vaativa työmaa. EU pitää saada eurokriisin jäljiltä nousuun ja uudistumaan niin kansalaisten kuin työpaikkoja tarjoavien yritysten hyväksi.

Olennainen osa Euroopan parlamentin työstä tehdään sen valiokunnissa. EU:n päätösvallassa olevat keskeiset kysymykset liittyvät EU:n lainsäädäntöön ja siksi suomalaisten europarlamentaarikoiden on tärkeää saada paikkoja keskeisiin lakiasäätäviin valiokuntiin.

Merkittävät valiokunnat liittyvät talous- ja raha-asioihin, teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan, ympäristöön, sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan sekä työllisyys- ja sosiaaliasioihin. Lisäksi tulevalla kaudella tärkeitä vaikuttamismahdollisuuksia on mm. kansainvälistä kauppaa, oikeudellisia asioita sekä oikeus ja sisäasioita käsittelevissä valiokunnissa. Suomalaisten europarlamentaarikkojen pääsy näihin valiokuntiin on ensiarvoisen tärkeää.

Brysselin huomio siirtyy nyt EU:n parlamentin ja komission järjestäytymiseen. Tässä on alustava arvio lähikuukausien etenemisestä:

 

26.5.2014 Parlamentin ryhmien epäviralliset kokoontumiset alkavat
27.5.2014 Epävirallinen Eurooppa-neuvosto, samana aamuna myös nykyisen Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous ja heidän kokouksensa Van Rompuyn kanssa
Kesäkuu 2014 Parlamentin ryhmät aloittavat epäviralliset konsultaatiot Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavasta komission puheenjohtajasta
Kesäkuu 2014 Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät muodostetaan ja ne ehdottavat ehdokkaita Euroopan parlamentin puhemieheksi
27.6.2014 Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalit, nimeää komission seuraavan puheenjohtajaehdokkaan
1-3.7.2014 Ensimmäinen uuden Euroopan parlamentin täysistunto, valitaan Euroopan parlamentin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
16.7.2014 Euroopan parlamentti äänestää täysistunnossa Eurooppa-neuvoston nimeämästä komission puheenjohtajaehdokkaasta.
Heinäkuu 2014 Valiokuntien puheenjohtajistosta sekä valiokuntien kokoonpanosta päätetään mahdollisesti 22.-24.7
Loppukesä 2014 Komission uusi puheenjohtaja kokoaa listan uuden komission muista jäsenistä
Syyskuu/lokakuu 2014 Uuden komission jäsenkandidaattien kuulemiset Euroopan parlamentissa
22.10.2014 Euroopan parlamentti äänestää komission nimittämisestä kokonaisuutena ja Eurooppa-neuvosto nimittää komission
3.11.2014 Uusi komissio aloittaa toimintansa
Marraskuu 2014 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Van Rompuyn toimikausi päättyy marraskuun loppupuolella

 

Kuva: 123rf.com, Karol Kozlowski