EU:n huippukokous korosti kohtuuhintaisen ja kestävän energian saatavuutta

23.05.2013

Euroopan päämiehet ottivat kantaa myös huippukokouksen alkuperäiseen pääteemaan, energiapolitiikkaan. Päätöslauselmissa korostettiin energiakysymysten, kilpailukyvyn ja työllisyyden elintärkeää kytköstä sekä peräänkuulutettiin investointeja.

EU:ssa valmistellaan paraikaa vuoteen 2030 ulottuvaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. Siihen liittyen huippukokouksessa korostettiin Euroopan tarvetta saada energiaa häiriöttömästi ja kohtuulliseen hintaan. Euroopan päämiehet totesivatkin, että nykyisessä taloustilanteessa on käytettävä kaikkia keinoja kilpailukyvyn, työllisyyden ja kasvun tukemiseksi. Kohtuuhintaisen ja kestävän energian saatavuutta korostettiin EU:n talouden kynnyskysymyksenä.

Energiainvestointien tulee tapahtua pääosin markkinaehtoisesti, todetaan huippukokouksen päätöslauselmissa. Markkinaehtoisuus edellyttää paitsi toimivaa päästökauppaa, myös pitkäjänteistä, johdonmukaista ja ennakoitavissa olevaa politiikkaa kohti vuotta 2030. Vain näin on mahdollista saada tarvittavia pääomia ja pitää energian hintakehitys kohtuullisena.

EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström pitää myönteisenä, että EU-päättäjät näkevät energiakysymysten, kilpailukyvyn ja työllisyyden elintärkeän kytköksen:

”Huippukokouksen johtopäätökset antavat komissiolle tärkeän signaalin energiakilpailukyvyn tärkeydestä. Komission onkin perattava seikkaperäisesti nykypolitiikan vaikutukset energian hintoihin ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn ennen kuin vuoden 2030 energia- ja ilmastopoliittisia aloitteita esitetään.”

Komissiolta odotetaankin vuoden 2013 aikana analyysiä energian hinnanmuodostuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä jäsenvaltioissa. Erityisesti tarkastellaan kotitalouksien, pk-yritysten ja energiaintensiivisen teollisuuden energialaskua.  Analyysissa tarkastellaan myös polttavaa kysymystä siitä, kuinka EU:n energiakilpailukyky kehittyy globaalissa vertailussa. Analyysia hyödynnetään mm. helmikuussa 2014, kun Eurooppa-neuvosto keskustelee teollisuuden kilpailukyvystä.

Eurooppa-neuvosto palaa energiakysymyksiin maaliskuussa 2014 sen jälkeen, kun komissio on täsmentänyt omia energia- ja ilmastopolitiikan ehdotuksiaan vuoteen 2030.

Lisätiedot: