EU:n ja Singaporen vapaakauppaneuvottelut menestyksellä päätökseen

21.10.2013

Vapaakauppasopimus merkittävän talouskeskittymän kanssa auttaa EU:ta vahvistamaan asemiaan Aasiassa. Kattava sopimus avaa Singaporen markkinoita mm. cleantechin, palveluiden ja julkisten hankintojen alueella.

Vapaakauppasopimuksella on EU:lle huomattavasti suuremmat myönteiset vaikutukset kuin Singaporen koko antaisi olettaa. Singapore on EU:n suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa ja EU puolestaan Singaporen toiseksi suurin kauppakumppani maailmassa. Kaikista EU:n ASEAN-maiden kanssa käymästä kaupasta Singaporen osuus on peräti kolmannes.

Singapore onkin alueensa kiistaton kaupallinen keskus, jossa toimii jo peräti 9300 eurooppalaista yritystä. Suomalaisia yrityksiä Singaporessa toimii yli 70, ja monet niistä pitää Singaporea Aasian kauppansa keskuksena.

Sopimus on EU:lle strategisesti tärkeä, sillä se auttaa turvaamaan asemia kiristyvässä kilpailussa Aasiassa. Solmimalla omia vapaakauppasopimuksiaan EU pystyy vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä myös globaalien sääntöjen muokkaamiseen.

Kunnianhimoinen sisältö

EU ja Singapore ovat saaneet neuvoteltua kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen, jossa molemmat osapuolet menevät kaupan ja investointien vapauttamisessa WTO-sääntöjä pidemmälle.

Laaja yhteisymmärrys saavutettiin mm. palveluiden kauppaa ja julkisia hankintoja koskevissa määräyksissä, sääntelykysymyksissä ja kaupan teknisten esteiden purkamisessa. Kaupan esteiden purkaminen helpottaa erityisesti pk-yritysten kaupankäyntiä.

Telekommunikaatio- ja finanssipalvelu- ja merenkulkusektoreilla sovittiin yhteisistä säännöistä ja laatuvaatimuksista sekä ammatillisten pätevyyksien tunnustamisesta. Autojen ja eräiden elektroniikkatuotteiden päällekkäisistä testausvaatimuksista luovutaan. Myös teollis- ja tekijänoikeuksien ja investointien suojaamisessa saavutettiin kunnianhimoinen neuvottelutulos.

Kaikki tullit poistetaan viiden vuoden siirtymäajalla, mutta cleantechin osalta tullit lakkautetaan välittömästi. Kyseessä onkin ensimmäinen ”vihreä” vapaakauppasopimus, joka ottaa selvästi ympäristöasiat erityisfokukseen. Sopimus sisältää laajasti kestävää kehitystä ja kestävää kauppaa koskevia määräyksiä.

Neuvottelut etenevät Kaakkois-Aasiassa

EU ja Singapore aloittivat neuvottelut laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta maaliskuussa 2010, ja lopullinen versio sopimuksesta hyväksyttiin 20.9.2013. Kyseessä oli ensimmäinen loppuunsaatettu vapaakauppasopimus Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö ASEANin jäsenmaan ja EU:n välillä.

Pitkän linjan tavoitteena sekä EU:lla että ASEANilla on kattava vapaakauppasopimus, mutta neuvottelut päätettiin aloittaa aluksi yksittäisten ASEAN-maiden kanssa. Samanaikaisesti on neuvoteltu myös Malesian, Thaimaan ja Vietnamin kanssa.

Lisätiedot:
Kauppapolitiikan asiantuntija Heidi Marttila
puh. 040 643 4355
etunimi.sukunimi@ek.fi