EU:n tulliuudistus ei saa jäädä puolitiehen

29.09.2015

Ensi keväänä voimaan astuva EU:n uusi tullilaki ja sitä täydentävät asetukset eivät nykyisellään täytä eurooppalaisen elinkeinoelämän odotuksia. Laki ja sitä täydentävät delegoidut ja täytäntöönpanoasetukset eivät sisällä riittävästi todellisia tullauksen yksinkertaistuksia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka vahvistaisivat eurooppalaisten yritysten kilpailuasetelmia.

BUSINESSEUROPE ja joukko muita johtavia eurooppalaisia elinkeinoelämän järjestöjä lähetti asiasta kirjeen EU:n vero- ja tulliasioista vastaavalle pääosastolle DG TAXUDille. Kirjeessä esitetään joitakin lakiuudistuksen keskeisimpiä puutteita.

-Uudistus ei mahdollista tullauksen hoitamista keskitetysti yhdestä EU-maasta. Myöskään tullin luottoasiakkaat, valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) aseman hankkineet yritykset, eivät saa juurikaan helpotuksia tullausmenettelyihin, kertoo asiantuntija Timo Laukkanen.

-Nykymuodossaan uudistus on tuomassa jopa kielteisiä vaikutuksia, kun tullausarvon määrittelyssä siirrytään nk. First Sale -periaatteesta tullausarvoa nostavaan nk. Last Sale tullausarvomenettelyyn.

Uusi tullilaki astuu voimaan 1.5.2016. Täytäntöönpano sisältää runsaasti siirtymäaikoja tietojärjestelmiin tulevien suurten muutosten vuoksi. Siirtymäajat ulottuvat aina vuoteen 2020 asti. Tarkat tiedot muutoksista selvinnevät vasta vuoden vaihteessa.