Euroopan elinkeinoelämän viestit EU:lle: huomio hyvinvointiin, ihmisiin ja yhteiseen planeettaan

14.11.2019

EK:n eurooppalainen kattojärjestö BusinessEurope on julkistanut viestinsä EU:n päättäjille kaudella 2019 – 2024. Haluamme olla mukana rakentamassa EU:ta, joka luo hyvinvointia ja tervettä taloutta, pitää huolta ihmisistä sekä kantaa vastuuta ympäristöstä. 

Eurooppa on maailman johtava talousalue, joka on pystynyt yhdistämään vapaan markkinatalouden sosiaaliseen ja ympäristöä koskevaan vastuullisuuteen. Suomalainen ja eurooppalainen elinkeinoelämä ovat tämän mallin vahvoja puolestapuhujia myös jatkossa. Yrityksillä on keskeinen rooli kasvun ja hyvinvoinnin tärkeimpinä tekijöinä.

Euroopan elinkeinoelämää edustava kattojärjestö BusinessEurope on julkistanut laaja-alaisen ja kunnianhimoisen ohjelman, joka varmistaisi tämän suunnan säilymisen ja vahvistumisen. Ohjelman sisältö on tiivistetty sen otsikkoon: ”Prosperity, People and Planet”. Se keskittyy alueisiin, joissa EU voi tuoda konkreettista hyötyä, vastata ajankohtaisiin yhteisiin haasteisiin ja vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä.

Ohjelma on laaja ja yksityiskohtainen. Tässä poimintoja sen ylätason teemoista:

Viestimme Euroopan hyvinvointiin:

 1. Syvennetään sisämarkkinoita
 2. Puolustetaan sääntöpohjaista kauppaa
 3. Toteutetaan proaktiivista teollisuuspolitiikkaa
 4. Edistetään tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita
 5. Vauhditetaan hyvän sääntelyn toteutumista

Viestimme eurooppalaisille kansalaisille:

 1. Edistetään hallittua taloudellista ja sosiaalista lähentymistä jäsenmaiden kesken
 2. Ratkaistaan osaamisen kohtaanto-ongelmia
 3. Helpotetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta
 4. Varmistetaan, että työmarkkinoiden pelisäännöt tarjoavat tasapainoisesti joustavuutta ja turvaa
 5. Tuetaan sosiaalidialogia

Viestimme maapallon suojelemiseksi:

 1. Vähennetään ilmastopäästöjä tekemällä EU:sta hiilineutraali varmistaen samalla yritysten kilpailukyky ja energian saatavuus.
 2. Sitoutetaan kauppakumppaneita vastaavaan kunnianhimoon ilmastotavoitteissaan.
 3. Luodaan edellytykset vähähiilisille investoinneille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
 4. Kannustetaan jäsenmaita koordinoimaan ja integroimaan Euroopan energiamarkkinoita
 5. Poistetaan kiertotalouden etenemistä hidastavat pullonkaulat ja hidasteet politiikkatoimista.

Tutustu Business Europen ”Prosperity, People and Planet” -ohjelmaan tarkemmin: http://euyourbusiness.eu/