Euroopan komissio Suomelle: Julkisen talouden alijäämään kiinnitettävä huomiota

03.06.2014

Komissio muistuttaa maakohtaisissa suosituksissaan, ettei Suomella ole tällä hetkellä ylimääräistä varaa talouden elvytykseen.

Euroopan komissio on jälleen julkistanut maakohtaiset suosituksensa, joissa se arvioi jäsenmaiden toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi ja talouden rakenteiden uudistamiseksi. Suositusten tavoitteena on antaa ulkopuolista näkemystä asioista, joita jäsenmaiden pitäisi nostaa kansallisen päätöksenteon keskiöön.

– Suomen saamissa suosituksissa ei sinänsä ole mitään uutta. Komissio keskittyy aiheisiin, joita käsitellään myös kotimaisessa talouskeskustelussa mutta joista on ollut vaikeaa saada aikaan ratkaisuja, EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila kommentoi.

Korkein luottoluokitus ei ole itsestäänselvyys

Komissio kantaa kasvavaa huolta Suomen julkisen talouden tilasta. Vaikka Suomen todettiin vielä täyttävän rimaa hipoen vakaus- ja kasvusopimuksen velkakriteerin – velka ylittää 60 prosenttia bkt:stä, mutta ylitys johtuu tukilainoista muille EU-maille – ylitys annetaan anteeksi.

Julkisen talouden alijäämä on kuitenkin kasvamassa ns. keskipitkän aikavälin tavoitetta suuremmaksi eikä talous ole siten tasapainottumassa aiemmin ajatellulla tavalla. Mitään ylimääräistä ”elvytysvaraa” ei tällä hetkellä ole, vaan komissio neuvoo rahoittamaan mahdolliset lisäpanostukset budjetin loppusummaa kasvattamatta.

– Suomen julkista taloutta arvioivat myös luottoluokittajat. Meillä on vielä korkein mahdollinen luottoluokitus, mutta Standard&Poor’s on jo nostanut Suomen tarkkailulistalle. Tämä tarkoittaa, että luottoluokitus on mahdollisesti alenemassa, jos lähiaikoina ei saada uskottavia pitkän aikavälin uudistuksia aikaiseksi, Penna Urrila sanoo.

Hänen mukaansa uudistuksista tärkeimpiä olisivat eläkeuudistus sekä sote-uudistuksen toteuttaminen tavalla, joka keventäisi aidosti väestön ikääntymisestä väistämättä koituvia lisäkustannuksia.

Työllisyysasteen nosto vaatii useita keinoja

Muut komission maakohtaiset suositukset keskittyvät rakennetekijöihin, joilla voi olla suuri vaikutus pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin sekä julkisen talouden tasapainoon.

– Sote-uudistuksesta ja eläkeuudistuksesta olisi saatava myönteisiä lopputuloksia pikaisesti. Meneillään olevissa eläkeneuvotteluissa on löydettävä keinoja, joilla todellinen eläköitymisikä saataisiin selvään nousuun. Komission mainitsema eläkeiän sitominen elinajanodotteeseen olisi tähän yksi hyvä vaihtoehto, Penna Urrila toteaa.

Myös työllisyysasteen nosto on EK:n mielestä erittäin tärkeä tavoite. Sitä on edistettävä myös monilla muilla keinoilla kuin eläkeuudistuksella.

Komissio nostaa esille myös Suomen talouden voimakkaan rakennemuutoksen. Sen mielestä olisi tärkeää vahvistaa investointikannusteita edelleen sekä tukea pk-yritysten vientiedellytyksiä. Uutena asiana suositellaan Suomen ja Viron välisen kaasuyhteyden rakentamisen vauhdittamista.

Euroopan komission suositukset Suomelle (pdf)

kuva: 123rf.com / Igor Mojzes