Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus pohdinnassa

28.02.2012

EU:ssa on käynnistymässä yhtiöoikeussääntelyn uudistaminen, jota pohjustetaan komission käynnistämällä julkisella kuulemisella. Nyt on tärkeää vaikuttaa siihen, että mahdollisista lainsäädäntömuutoksista on käytännön hyötyä yrityksille.

EU:n komission näkemyksen mukaan Eurooppa tarvitsee yhtiöoikeuspuitteet, jotka vastaavat nykypäivän tarpeita ja talousympäristön kehitystä. Uudistuspaineita tulee mm. rajat ylittävän liiketoiminnan yleistymisestä ja sen tuomista muutoksista yritysten toimintaympäristössä.

Komissio korostaa yhtiöoikeuteen liittyvää laajempaa näkökulmaa: yhtiöoikeuden säädöksiä uudistettaessa on tarkasteltava myös hallintotapoja, yritysvastuuta sekä yritysten roolia innovaatioiden ja kasvun edistäjänä.

Kyseessä on laaja lainsäädäntökokonaisuus, joka on tällä hetkellä hajallaan usean säädöksen alla. On aiheellista kartoittaa EU-tason yhtiöoikeutta kokonaisuutena ja arvioida sen uudistustarpeet käytännön yritystoiminnan näkökulmasta, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Piia Vuoti.

Uudistustyön pohjaksi EU:n komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen yhtiöoikeuden kehitystarpeista. Komissio pyytää näkemyksiä ja ehdotuksia EU:n yhtiöoikeuden yleisistä suuntaviivoista sekä myös yksittäisistä aloitteista, joita voitaisiin harkita tulevaisuudessa. Julkisessa kuulemisessa voi kommentoida esimerkiksi EU:n yhtiöoikeuden tavoitteita, kehityskohteiden priorisointia, rajat ylittävän liiketoiminnan näkökulmia sekä eurooppalaisten yhtiömuotojen hyötyjä ja tarpeellisuutta.

Julkiseen kuulemiseen voi osallistua 14.5. asti. Tämä kommentointimahdollisuus on avoin kaikille sidosryhmille ja myös yksittäisille yrityksille.

Vuotin mukaan on hyvä, että komissio kartoittaa EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuutta ja järjestää julkisen kuulemisen uudistamistarpeista.

–  On tärkeää varmistaa, että mahdollisille muutoksille on aidot perusteet ja että niistä on käytännön hyötyä yrityksille. Myös sääntelyhankkeisiin liittyvät vaikutusarvioinnit on tehtävä huolellisesti, jotta sääntelytoimenpiteiden kustannusvaikutukset tulevat etukäteen mahdollisimman hyvin tietoon.

Lue lisää yhtiöoikeuden uudistamisesta ja julkiseen kuulemiseen osallistumisesta.

Lisätiedot:
Asiantuntija Piia Vuoti
puh. 044 577 0403
etunimi.sukunimi@ek.fi