Hallituksen purettava kannustinloukut

03.03.2017

Kannustinloukkutyöryhmä on laatinut ansiokkaan raportin kannustinloukkujen purkamisen tarpeellisuudesta ja toteutuksen vaihtoehdoista. Niihin on nyt syytä tutustua huolella. Oikea aika ja paikka tarvittavien ratkaisujen tekoon on hallituksen huhtikuun puoliväliriihessä.

Virkamiesvalmistelussa esiin tulleita asioita on jatkovalmistelussa syytä konkretisoida niin, että hallituksella on mahdollisuus päättää asiasta huhtikuussa.

Kannustinloukkujen purkaminen on yksi toimiva keino parantaa työllisyyttä. Siinä on välttämätöntä onnistua. Muuten edessä on leikkaukset, jotka kohdistuvat väistämättä yhteiskunnan tukea kaikkein eniten tarvitseviin sekä tulevan talouskasvun edellytysten luomiseen.

Raportista käy hyvin ilmi, ettei kannustinloukkujen poistamiseen ole helppoja ihmelääkkeitä. Raportin ansiosta purkukeinot ja niiden vaikutukset on nyt hyvin kuvattu ja arvioitu. Huhtikuussa hallituksella tulee riittää rohkeutta päättää tarpeellisten uudistusten toteuttamista.

Kannustinloukkujen purkaminen edellyttää päivähoitomaksujen alentamista sekä muutoksia asumisen tukemiseen. EK on jo aiemmin julkaissut näitä koskevat esityksensä.

Asumistuen uudistamisessa yksi varteenotettava työn ensisijaisuutta korostava muutos kuitenkin on virkamiestyöryhmältä jäänyt huomiotta. Asumistuessa voitaisiin toteuttaa malli, jossa työtuloja ja niiden nousua kohdeltaisiin asumistuen suuruutta määrättäessä muita tuloja ja niiden muutosta lievemmin. Näin työllistyminen ja työtulojen kasvattaminen eivät söisi leikkaus asumistukea niin rajusti kuin ne nykyisin leikkaavat.