Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan muutoksia vuoden alussa

03.02.2014

Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20, on laadittava kirjallinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmässä yrityksessä.

Työnantaja tekee aloitteen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi. Aloitteen antamisen yhteydessä ilmoitetaan neuvottelujen alkamisaika- ja paikka ja se, mistä asiasta on kysymys. Myös työntekijäpuoli voi pyytää neuvottelujen aloittamista. Työnantajan on siinä tapauksessa joko tehtävä mahdollisimman pian aloite neuvottelujen käynnistämisestä tai annettava kirjallinen selvitys, millä perusteella työnantaja ei pidä neuvotteluja tarpeellisina.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä vuosittain. Jos yrityksessä on jo aiemmin laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, vuosittaisten neuvottelujen yhteydessä käsitellään edellisen vuoden suunnitelman toteutumista, asiakirjan muutostarpeita ja sen saattamista ajan tasalle.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat säännökset muuttuivat 1.1.2014, jolloin osaamisen kehittämisen toimintamallia koskevan työmarkkinasopimuksen johdosta lakiin tehdyt muutokset tulivat voimaan. Muutosten myötä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman pakollinen sisältö laajeni hieman ja ennen kaikkea täsmentyi. Erityisesti koulutussuunnitelmaa koskeva säännös on aiempaa täsmällisempi.

Uuden säännöksen mukaan suunnitelma sisältää kaksi osaa: (1) arvion koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä (2) tähän arvioon perustuvan vuosittaisen suunnitelman henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.

Työnantajien kannattaa panna merkille myös oikeus lisäverovähennykseen sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu koulutussuunnitelmaan. Jos verovähennyksestä aikoo hyötyä, koulutussuunnitelman tulee olla tehtynä ennen koulutusta. Joka tapauksessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle viimeistään tämän vuoden aikana.

Mika Kärkkäinen, asiantuntija, EK