Jaa jotain -teemapäivä kannustaa avoimuuteen

10.03.2014

Suomessa vietetään tänään Jaa jotain -teemapäivää. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni laittaisi jotakin oppisisältöä saataville avoimesti nettiin – tekijänoikeuksia kuitenkin kunnioittaen.

Pelin henkeen kuuluu, että jakamisen muoto on vapaa ja sisältöjä saa kierrättää, mutta tekijänoikeuksia pitää noudattaa: julkaisuun on suositeltavaa liittää Creative Commons -lisensointi.

Jaa jotain -teemapäivä on osa maailmanlaajuista Open Education Weekiä, joka kannustaa avaamaan oppisisältöjä ja jakamaan niitä. Viikon aikana pyritään osoittamaan elävän elämän esimerkein, että tieto ei puolitu jakamalla ja vapaaehtoisuus on jakamisen parasta käyttövoimaa.

Verkostoyhteiskunta elää jakamisesta

Opetuksessa ja oppimisessa – erityisesti yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa – eletään parhaillaan digitaalisen vallankumouksen synnyttämää nopean ja perinpohjaisen muutoksen aikaa. Vyöry lähti liikkeelle muutama vuosi sitten Yhdysvalloista, josta se on rantautunut vähitellen Eurooppaan.

– Digitaalinen vallankumous täytyy hyödyntää esimerkiksi siten, että erilaisia avoimia oppimisaineistoja tuodaan ihmisten saataville helposti. Jakamalla omaa osaamistaan oppii aina myös itse, EK:n asiantuntija Marita Aho sanoo.

Jakaminen ja uuden rakentaminen yhdessä erilaista asiantuntemusta yhdistäen kuuluvat verkostoyhteiskunnan perustoimintoihin.

Aineistopankit eivät korvaa opettajan ammattitaitoa

Aho muistuttaa, että erilaiset oppimisaineistopankit ovat kuitenkin vain ”raaka-ainetta”, josta on vielä pitkä matka opettajan työtä aidosti helpottaviin oppimisratkaisuihin.

– Erilaisten oppijoiden tarpeita palveleva pedagogiikka ja siihen olennaisena osana kuuluvat oppimisympäristöt, työtavat ja sisällöt vaativat raudanlujaa ammattitaitoa, Aho tähdentää.

Hänen mukaansa myös oppimisratkaisuja tarjoavilla yrityksillä on paljon annettavaa. EK on korostanut, ettei esimerkiksi julkisilla varoilla pidä tukahduttaa innovatiivista yksityistä sisällöntuotantoa.

– Julkisen koulutusrahoituksen niukentuessa ei saa erehtyä luopumaan kunnianhimoisista pedagogisista tavoitteista. Opettajat toki tietävät, että sisällöt ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Oppimisratkaisuja tarjoavat yritykset tuovat omalla erikoisosaamisellaan oppimiseen lisää laatua, kustannustehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Creative Commons toimii perinteisen tekijänoikeuden rinnalla

Yhdysvalloissa kehitetty Creative Commons -lisenssi (CC) pyrkii helpottamaan tekijöiden luomien, erityisesti digitaalisten aineistojen jakamista ilman pelkoa tekijänoikeuksien loukkaamisesta. Sen suosio on kasvamassa, mihin lienee yhtenä syynä, että lisensoinnin pelisäännöt ovat samanlaiset eri maissa.

Suomessa Creative Commonsia hallinnoi Aalto-yliopisto.

CC-lisenssi antaa mahdollisuuden luovuttaa yleisölle oikeudet jakaa ja jatkokäyttää tuotoksia tekijän itse valitsemilla ehdoilla. Tekijä voi sallia teostensa käytön erilaajuisilla lisenssiehdoilla tavallisesta ”kaikki oikeudet pidätetty” -muodosta ”jotkin oikeudet pidätetty” -muotoon.

Jos teos on CC-lisensoitu, kenellä tahansa on oikeus tehdä siitä kopioita, esittää ja näyttää sitä julkisesti, levittää ja välittää sitä eteenpäin sekä tehdä johdannaisteoksia. Esimerkiksi opettaja voi kopioida CC-lisensoitua materiaalia ilman sivumäärärajoituksia.

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori muistuttaa, etteivät CC-lisenssit tekijänoikeuksia, vaan toimivat niiden rinnalla.

– Creative Commons -lisenssin käyttäminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Tekijän kannalta tämä lisenssi on tehokas tapa luovuttaa tekijänoikeuksia haluamiinsa tarpeisiin, kuten tutkimukseen, koulutukseen ja muuhun ei-kaupalliseen hyödyntämiseen. Se on tarkoitettu palvelemaan teosten käyttäjien tarpeita ja edistämään suojattujen aineistojen käyttöä tekijän sallimilla ehdoilla, Tähtivuori luettelee.

Kuva: Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT