Järjestöiltä yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

20.03.2014

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana. Jos työnantaja aikoo hyötyä koulutuksesta saatavasta verovähennyksestä, suunnitelma on oltava laadittuna jo ennen koulutuksen järjestämistä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana. Jos työnantaja aikoo hyötyä koulutuksesta saatavasta verovähennyksestä, suunnitelma on oltava laadittuna jo ennen koulutuksen järjestämistä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat raamisopimuksessa 28.11.2011 sopineet, että keskusjärjestöt laativat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta yhteisen mallin. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saaneet valmiiksi yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistamiseksi.

– Mallin pohjalta kussakin yrityksessä voidaan työnantajan ja henkilöstön kesken laatia yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Yhteisen mallin tavoitteena on osaltaan helpottaa uudistuneen lainsäädännön omaksumista yrityksissä, sanoo EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen.

Työmarkkinakeskusjärjestöt edistävät mallin käyttöön ottamista työpaikoilla ja arvioivat uudistuneen lainsäädännön tavoitteiden toteutumista kahden vuoden kuluttua lainsäädännön voimaantulosta.

Henkilöstö ja koulutussuunnitelma yhteinen malli