JHL:n työnseisaus vaikeuttaa työmatkaliikennettä Helsingissä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL suunnittelee työnseisausta Helsingissä 23.9.2014. Jos työnseisaus toteutuu, se pysäyttää raitio- ja metroliikenteen ja vaikuttaa lisäksi mm. päiväkotien toimintaan.

Vaikka työnseisaus voi vaikeuttaa olennaisesti mm. työmatkaliikennettä ja lasten päivähoitojärjestelyitä, nämä vaikeudet eivät muodosta laillista perustetta olla poissa työstä. Työnantajalla ei myöskään ole palkanmaksuvelvollisuutta työnseisauksesta johtuvan luvattoman poissaolon ajalta.

Työpaikoilla voidaan kuitenkin tarvittaessa turvautua erityisjärjestelyihin työnseisauksen ajaksi ja sopia esimerkiksi etätyöstä tai lomapäivien käyttämisestä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.