Samat pelisäännöt verotukseen EU:ssa

29.07.2015

Keskustelu EU- maiden verokäytäntöjen selkeydestä ja tasapuolisuudesta nousee aika ajoin esiin. Viimeksi Helsingin Sanomat 29.6 käsitteli uutisessaan tapaa, jolla Portugali jättää verottamatta sinne maksettuja eläkkeitä. Myöskään Suomi ei verota niitä maiden välisen sopimuksen perusteella.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ymmärtää, että käytäntö herättää kriittistä julkista keskustelua.

– Ei tämä rakentavalta tunnu myöskään EKn näkökulmasta. Olennaista olisi, ettei Portugali ja mikään muukaan maa käyttäisi tällaisia veroetuja, joiden vaikutukset muihin maihin ovat haitallisia, Häkämies sanoo.

Hänen mukaansa vastuu verokäytännöissä on EUn komissiolla ja jäsenvaltioilla itsellään.

– Reilut ja selvät pelisäännöt ovat kaikkien etu. EK tukee tätä tavoitetta, Häkämies toteaa.

Häkämies korostaa, ettei halua ottaa kantaa kenenkään yksittäisen henkilön toimiin. Ne perustuvat jokaisen omaan harkintaan heidän kokonaistilanteensa pohjalta.

Esille noussut verokeskustelu ajoittuu nyt alkamassa olevien yhteiskuntasopimuskeskustelujen alle.

– On selvää, että nämä uutiset eivät helpota pyrkimystä koko Suomen kannalta olennaisen yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseen, mutta neuvottelut ovat vasta alkamassa.

– Tänä vuonna muun muassa puheenjohtajamme Matti Alahuhta on voimakkaasti vedonnut elinkeinoelämän edustajiin pohtimaan keinoja, joilla yhteiskuntasopimuksen kannalta suotuisa ilmapiiri saataisiin aikaiseksi. Työ jatkuu. Sopimuksen syntyminen olisi erittäin tärkeää. Kaikkien suomalaisten kannalta, Häkämies toteaa.

Hänen mukaansa katse pitää nyt suunnata tiukasti eteenpäin.

– Yhteiskuntasopimuksella Suomen talous  ja työllisyys voidaan kääntää nousuun. Se näkyisi sitten uusina työpaikkoina ja verotuloina, joita suomalainen hyvinvointiyhteiskunta nyt kipeästi kaipaa, Häkämies sanoo.