Kaasuinfran kehittäminen positiivista

18.11.2014

Suomen ja Viron pääministerien ilmoittama sopu yhteisestä kaasuinfrasuunnitelmasta on tärkeä signaali elinkeinoelämälle ja myös EU:n komissioon päin. Nyt voidaan toden teolla keskustella myös EU:n tukimahdollisuuksista, joilla on merkittävä rooli Suomenlahden alueen kaasuinfran kehittymisessä. Suunnitelma pitää sisällään Suomen ja Viron välisen Balticconnector-yhdysputkihankkeen sekä molempien maiden nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit.

– Maakaasun käytön edellytyksiä on myös tarpeen parantaa. Maakaasun vero on noussut merkittävästi viime vuosina ja nousee edelleen ensi vuoden alusta. Tähän olisi saatava muutos, huomauttaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

– Samalla toteutettaisiin hyvää energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kun energiahuoltovarmuus paranisi, maakaasulle syntyisi aidot markkinat ja päästöt vähenisivät maakaasun käytön lisääntyessä niin energiantuotannossa kuin laivaliikenteessä. Kaasuinfra palvelee jatkossa yhä enemmän myös biokaasun lisääntyvää tuotantoa ja käyttöä, Ohlström jatkaa.

EU-tukipäätöksiä odotetaan ensi keväänä. Sillä välin on kansallisesti huolehdittava maakaasun tulevasta kilpailukyvystä niin teollisuuden kuin yhdyskuntien energiantuotannon polttoaineena.

 

Kuva: Dora Cheffi-Arab