Kahden erilaisen profiilin tutkinnot säilytettävä

30.01.2015

Viime aikoina keskusteluun on nostettu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistäminen. EK:n jäsenkentästä ei ole tullut sellaista viestiä, että nykyinen korkeakoulutuksen tutkintorakenne tulisi romuttaa. Sitä ei pidäkään tehdä kevein perustein eikä varsinkaan pelkistä säästösyistä. Elinkeinoelämä tarvitsee yliopistoista ja ammattikorkeakouluista erilaisia osaajia ja osaaminen on se, millä pärjäämme tulevaisuudessa.

EK on avoin erilaisille alueellisille ja alakohtaisille ratkaisuille, kun elinkeinoelämän tarpeet ja taloudellinen kestävyys niin vaativat. Sen sijaan tulevaisuuden koulutuspolut tulee rakentaa sisältö edellä työelämän, yhteiskunnan ja tutkimuksen kehittymisen tarpeista.

On esitetty väärä väite, ettei ammattikorkeakoulututkinto tuottaisi kelpoisuutta jatko-opintoihin. Ammattikorkeakouluista valmistuneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja yliopistoissa. Yliopistojen maisteriohjelmat ovat yksi väylä, ja niihin yliopistot asettavat erilaisia valintakriteereitä myös yliopistoista tuleville opiskelijoille.

Lainsäädännön tulee mahdollistaa korkeakoulujen toimintojen yhdistäminen joustavasti ja päällekkäisyyksiä karsien. On säilytettävä kahden erilaisen profiilin tutkinnot: ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot. Tulevaisuuden koulutuspolut tulee rakentaa työelämän, yhteiskunnan ja tutkimuksen kehittymisen tarpeista käsin tähdäten kansainvälisesti vetovoimaisiin, alueellisesti omaleimaisiin osaamisen keskittymiin.

 

Kuva: Dora Cheffi-Arab