Kiinan talousmalli muuntumassa kulutusvetoisemmaksi

24.08.2015

Kiinan tehdasteollisuuden viime viikolla tietoon tulleet heikot kasvuluvut kertovat siitä, että maan investointi- ja vientivetoisen kasvun rajat ovat tulossa vastaan. Kiinan talous on vähitellen siirtymässä entistä kulutusvetoisempaan talousmalliin.

Kiinalaisten päättäjien tavoitteena on pitää maan talouskasvu vakaana, mutta muutoksiin sisältyy aina riskejä. Maan valuuttakurssia juania heikennettiin aiemmin tässä kuussa lähes 2 prosentilla tavoitteena parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut pelkkä devalvaatio. Kiinan keskuspankki siirtyi samalla järjestelmään, jossa sen valuutan viitearvo määräytyy edellisenä päivänä tehtyjen valuuttakauppojen perusteella.

Tämä on merkittävä muutos, koska se merkitsee Kiinan valuutan ulkoisen arvon määräytyvän selvästi enemmän markkinoilla.  Kiinan valuutan arvo onkin jonkin verran vahvistunut viime päivinä.

Sekä Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ovat kehuneet uudistusta. Jos valuuttakurssin ulkoinen arvo määräytyy aidosti markkinoilla, on syytöksille arvon manipuloinnista vähemmän pohjaa.

Kasvu hidastunee

Mielenkiintoista on kuitenkin pitkään odotetun toimenpiteen ajoitus. Jos muutos olisi tehty rajun talouskasvun oloissa, olisi seurauksena valuutan voimakas vahvistuminen, joka olisi rapauttanut kilpailukykyä. Ilmeisesti nyt sellaisia revalvoitumispaineita ei ole. Tämä kertonee matalammista kasvuodotuksista.

Kovin selviä muutoksia talousmallissa ei kuitenkaan ole havaittavissa. Kiinan vaihtotaseen ylijäämä on taas kasvamassa mm. raaka-aineiden hintojen laskun takia. Kiinan sisällä esimerkiksi vähittäismyynnin volyymi nousi heinäkuussa 10,5 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä heinäkuussa teollisuustuotanto nousi vuodessa kuusi prosenttia.

Investointien osuus bruttokansantuotteesta alkoi supistua jo viime vuonna. Suomen Pankki ennustaa Kiinan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu olisi 6 prosenttia. Kasvu perustuu aiempaa enemmän kotimaiselle kulutukselle.

On myös huomattava, että juanin viime aikojen kurssiheilunta on ollut vielä varsin pientä pidemmän ajan muutoksiin verrattuna. Yhdysvaltain dollariin nähden kurssi on viime päiviin saakka ollut varsin vakaa, mutta esimerkiksi euroon nähden juan on vahvistunut vuodessa noin 14 prosenttia.