Komissio esittää vahvempaa energiaunionia

25.02.2015

Energiaunioni on EU:n uusi strategia, joka tarkastelee EU:n energiapolitiikkaa kokonaisuutena. Sillä haetaan ratkaisua niin energiaturvallisuuden parantamiseen, energiasisämarkkinoiden yhdentymiseen kuin energiatehokkuuteen ja vähähiilisen talouden edistämiseen. Tähän pyritään muun muassa tutkimukseen ja kehitykseen panostamalla.

– Näihin teemoihin kohdistuvilla aloitteilla tähdätään energian tuontiriippuvuuden vähentämiseen, varmaan ja kilpailukykyiseen energian saatavuuteen, uuden kasvun ja työpaikkojen aikaan saamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Ne ovat kaikki myönteisiä asioita, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Ohlström muistuttaa, että energiaunioni-aloitteessa ja siihen liittyvissä lainsäädäntötoimissa tulisi edistää kaikkia kolmea EU:n energiapolitiikan päätavoitetta: toimitusvarmuutta, kilpailukykyisyyttä ja kestävyyttä.

Myös teknologianeutraalius ja markkinaehtoisuus tulisi pitää ohjaavina periaatteina. Komission korostama tutkimus- ja kehitystyö palvelee näitä tavoitteita.

Kohti Pariisia

Komissio esittää samassa yhteydessä myös oman osuutensa kansainväliseen ilmastosopimukseen, josta pitäisi päästä sopuun joulukuussa Pariisissa. EU esittää YK:lle maaliskuun loppuun mennessä viime lokakuussa Eurooppa-neuvostossa sovitun ”vähintään 40 prosentin” päästövähennystavoitteensa vuodelle 2030 verrattuna vuoden 1990 tasoon. Samalla EU kehottaa muita merkittäviä talouksia, mm. kaikkia G20-maita, toimittamaan omat sitoumuksensa pikaisesti, jotta ilmastoneuvotteluissa päästään ajoissa eteenpäin.

– G20-maat edustavat 75 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, joten jo pelkästään tämän ryhmän kattava ja kunnianhimoinen ilmastosopimus toisi suuren hyödyn ilmastolle ja vahvistaisi samalla maailmanlaajuisia cleantech-markkinoita. Lisäksi ilmastosopimus loisi erityisesti eurooppalaiselle vientiteollisuudelle tasapuolisemman kilpailukentän EU:n ulkopuolisten maiden teollisuuteen verrattuna, luettelee Ohlström etuja.

Komission tänään 25.2. esittämistä aloitteista keskustellaan energianeuvostossa 5.3. ja 8.6. jäsenvaltioiden energiaministereiden kesken. EU:n päämiehet keskustelevat asiasta Eurooppa-neuvostossa 19.–20.3. Komissiosta on odotettavissa tarkentavia tiedonantoja ja lainsäädäntöaloitteita kuluvan vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja vielä vuosina 2016–2017.