Komissio julkaisi ehdotuksensa tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontasääntelyn uudistamiseksi

08.03.2013

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa ehdotukset EU:n kulutustavaroiden turvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevan sääntelyn uudistamiseksi. Ehdotusten käsittely alkaa maaliskuussa neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Komissio ehdottaa, että asetuksessa kulutustavaroiden turvallisuudesta säädettäisiin muun muassa yleisestä turvallisuusvaatimuksesta, elinkeinonharjoittajien velvollisuuksista sekä kulutustavaroiden jäljitettävyydestä ja alkuperämerkinnöistä. Uudella asetuksella korvattaisiin nykyinen tuoteturvallisuusdirektiivi.

Asetuksessa tuotteiden markkinavalvonnasta puolestaan säädettäisiin EU:n markkinavalvontaa koskevista puitteista sekä EU:ssa olevien ja EU:hun tulevien tuotteiden valvonnasta.

Komission tavoitteena on, että uudet asetukset hyväksyttäisiin keväällä 2014 ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Elinkeinoelämä: sääntely ei saa luoda yrityksille turhia kustannuksia

EK pitää tärkeänä, että sääntely EU:n kulutustavaroiden turvallisuudesta ja markkinavalvonnasta on selkeää ja tasapainoista. Ehdotuksista neuvoteltaessa on huolehdittava siitä, että elinkeinonharjoittajille asetettavat velvollisuudet ovat hyvin perusteltuja ja oikeasuhtaisia. Ne eivät saa myöskään aiheuttaa turhia kustannuksia yrityksille.

Ehdotukset komissio sivuilla
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/

Lisätietoja:
Asiantuntijat Niina Harjunheimo ja Eeva Kolehmainen