Korkeakoulutus ja tutkimustoiminta uudistuu vuoteen 2030 

29.01.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tänään ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla tiekartan valmistelun niistä toimenpiteistä, joilla korkeakoulusektori uudistuu vuoteen 2030 tähtäävän vision mukaisesti. Elinkeinoelämä on valmistelussa tiiviisti mukana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) laati viime vuonna yhdessä korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa ”Ehdotus Suomelle: Suomi 100+” -vision siitä, miten Suomen menestystarina korkean osaamisen maana voisi jatkua ja vahvistua vuoteen 2030 mennessä.

Korkeakoulujen visiotyö jatkuu nyt konkreettisen tiekartan valmistelulla, johon OKM on nimittänyt viisi teemaryhmää. Ne keskittyvät koko suomalaisen korkeakoulusektorin, eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen…

  1. ….mahdollistavaan ohjaukseen, resursseihin ja rakenteisiin
  2. ….avoimuuteen ja rooliin jatkuvassa elinikäisessä oppimisessa
  3. …. rooliin TKI-rahoituksen tason nostamisessa
  4. … muutoksen mahdollistamiseen digitalisaation ja tekoälyn avulla
  5. … henkilöstön hyvinvointiin muutoksessa

Teemaryhmien tehtävänä on valmistella tarvittavat esitykset kansallisista kehittämistoimenpiteistä ja kehittämisohjelmista, joiden avulla saavutetaan vuodelle 2030 asetettu visio.

Lisää rahoitusta ei OKM:n mukaan korkeakouluille olisi tulossa, vaan uudistukset toteutetaan esimerkiksi lainsäädännöllisin muutoksin, korkeakoulujen keskinäistä ja sidosryhmäyhteisyötä tiivistämällä tai mm. työjakoa uudistamalla.

Teemaryhmien toimikausi on vuosi 2018. Konkreettisempia esityksiä odotetaan lausuntokierroksille jo kesällä.

Elinkeinoelämä tiiviisti mukana tiekartan valmistelussa

EK on ollut jo viime vuonna tiiviisti mukana vision valmistelussa, minkä lisäksi sillä on aktiivinen rooli nyt käynnistyneissä tiekartan teemaryhmissä.

Korkeakouluilla on EK:n mukaan merkittävä rooli suomalaisen osaamistason nostamisessa. Korkeakoulusektorilla on edessään samat haasteet, joita suomalaiset yritykset kohtaavat – resurssien niukkeneminen, digitalisaatio, työelämän muuttuvat osaamistarpeet ja koveneva kansainvälinen kilpailu osaajista ja osaamisesta.

EK:n tavoitteena on vahvistaa korkeakoulutuksen työelämäyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta. Tutkintojen rinnalla korkeakoulujen merkitys tulee eittämättä vahvistumaan tulevaisuudessa myös elinkeinoelämän jatkuvassa oppimisessa. Lisäksi korkeakoulujen kansalliseen ja kansainväliseen profiloitumiseen, yritysyhteistyöhön sekä yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuteen tarvitaan panostuksia. Tämä kaikki asettaa paljon odotuksia visiotyölle.

Lisätiedot OKM:n sivuilta:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 26.1. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio: ”Ehdotus Suomelle: Suomi100+”