Kuuleminen kiertotaloudesta avattu EU:ssa, vastaa ja vaikuta!

02.06.2015

Euroopan komissio kerää parhaillaan näkemyksiä kiertotalouden uuteen toimintaohjelmaan, joka on tarkoitus julkaista vielä tänä vuonna. EK kannustaa yrityksiä vaikuttamaan ja vastaamaan kyselyyn.

Komissio on valmistelemassa uusia linjauksia kiertotaloudesta alkuvuodesta poisvedetyn tiedonannon tilalle. Tällä kertaa halutaan varmistaa, että ”kilpailukykyinen kiertotalous” nähdään osana komission muita painopistealueita, kuten työllisyyttä, kasvua ja investointeja, eikä pelkästään ympäristöpolitiikkana.

Kiertotalouden toimintasuunnitelmaa valmistellaan laajassa yhteistyössä. Valmistelua johtavat varapuheenjohtajat Frans Timmermans ja Jyrki Katainen sekä ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella ja sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava Elżbieta Bieńkowska.

Pohjaksi uudelle toimintaohjelmalle komissio julkaisi jo kiertotalouden tiekartan toukokuun alussa.

Kysymykset luotaavat aihetta laajasti

Kuuleminen kattaa tuotantoa ja tuotepolitiikkaa, kulutusta, sekundääriraaka-aineiden markkinoita sekä toimialakohtaisia toimia koskevat kysymykset. Lisäksi vastaajilta halutaan näkemyksiä yleisistä toimista, joilla kiertotaloutta, innovaatioita ja investointeja voidaan edistää.

Komissio ehdottaa useita toimenpiteitä eri aihealueilta – sekä lainsäädäntöön että vapaaehtoisuuteen pohjautuvia – ja vastaajia pyydetään arvioimaan niiden tärkeyttä. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelun yhteydessä kysytään odotetusti muun muassa tarpeesta säätää vähimmäisvaatimuksia tuotteiden käyttöiälle sekä takuuajoista.

Jätteistä tässä kuulemisessa kysytään ainoastaan sekundääriraaka-aineiden markkinoiden osalta, koska komissio järjesti jätteistä julkisen kuulemisen vain pari vuotta sitten. Lisäksi komissio aikoo avata lähiaikoina erillisen kuulemisen jätemarkkinoiden vääristymistä.

Elinkeinoelämä: Ratkaisuja etsittävä yhdessä

EK:n mielestä on tärkeää, että komissio koordinoi kiertotalouslinjausten valmistelua laajasti. Kiertotalouden mahdollisuudet pitää saada hyödynnettyä täysimääräisesti.

– Kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet uusiin liiketoimintamalleihin ja kasvuun edellyttävät kokonaisuuden hahmottamista ja ratkaisujen etsimistä laajassa yhteistyössä päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kesken, EK:n asiantuntija Irina Simola sanoo.

– Toimenpiteillä pitäisi edistää markkinoita ja tasavertaisia kilpailuolosuhteita. Myös sääntelyä olisi arvioitava kokonaisuutena ja pyrkiä esimerkiksi siihen, ettei uusioraaka-aineita aseteta markkinoilla huonompaan asemaan kuin muita raaka-aineita, Irina Simola painottaa.

Vastaa komission kyselyyn 20.8. mennessä

Lue lisää: