Kybervakoilu − mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää?

04.06.2018

Tieto on yhä enemmän yritysten tärkeintä pääomaa ja siihen kohdistuu nykyisin useita erilaisia uhkia. Tästä huolimatta yritysten on uskallettava hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

EK:n julkaisema tietopaketti kybervakoilusta, sen vaikutuksista ja menetelmistä valottaa kybervakoilua ilmiönä sekä avaa siihen liittyviä erilaisia käsitteitä. Raportissa käsitellään kybervakoilun merkitystä yrityksille ja yhteiskunnalle sekä tarjotaan vinkkejä suojautumiseen.