Laptops for Ukraine -kampanja käynnistyy uudelleen

22.01.2024

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota on synnyttänyt pitkäaikaisen ja moninaisen avun tarpeen kaikilla Ukrainan yhteiskunnan toiminnan osa-alueilla. Iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin ja sodan pitkittyminen ovat tuoneet haasteita myös Ukrainan siviiliyhteiskunnan tietoteknisten yhteyksien ylläpitoon ja ne haittaavat merkittävästi esimerkiksi koulujen ja terveydenhuollon toimintaa.

Suomalainen elinkeinoelämä on ollut mukana auttamassa monin tavoin jo tähän saakka. Yhteistyötahot liittyivät sisäministeriön johdolla Euroopan laajuiseen Laptops for Ukraine -kampanjaan ja käynnistivät keväällä 2023 määräaikaisen kampanjan käyttökelpoisen ICT-materiaalin keräämiseksi ja lähettämiseksi Ukrainaan. Keräyksen tuloksena Ukrainaan toimitettiin Suomesta satoja ICT-laitteita viime kesänä.

Nyt kampanja on avattu uudelleen toistaiseksi voimassa olevana, koska tarve on edelleen valtava ja se tulee jatkumaan pitkään. Kampanjasta vastaa tälläkin kertaa sisäministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuus ry:n ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Kampanjaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot. Keräyksen tuotot lähetetään Ukrainaan sisäministeriön koordinoimana EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Apu kohdentuu Ukrainan vastuuviranomaisen toimesta sinne, missä tarve on kaikkein suurin.

Tarkemmat tiedot, ohjeet ja lomakkeet sisäministeriön kampanjasivulta.