Liman ilmastokokouksesta laiha kompromissi

14.12.2014

YK:n ilmastokokous Perun Limassa venyi pitkälle viikonloppuun. Lopputulosta voisi kuvailla laihaksi kompromissiksi, joka jatkaa kuitenkin prosessia kohti ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta ja antaa siten edelleen toivoa kattavan, tasapuolisen ja laillisesti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaan saamiseksi ensi vuoden aikana.

– Elinkeinoelämä on pettynyt, että vanhat blokit näyttelivät edelleen isoa roolia Limassa. Ennen kokousta muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan ilmoitukset uusista päästövähennystoimista sekä edistyminen kansainvälisessä ilmastorahoituksessa antoivat toivoa neuvottelujen vauhdittumisesta, joka jäi kuitenkin näkemättä, sanoo EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Eniten vastahankaa tuli – jo totutusti – ns. samanmielisten kehitysmaiden ryhmältä. Myös Afrikan ryhmittymä oli pettynyt aiemmin esitettyihin kompromisseihin. Saarivaltiot puolestaan olivat jo aiemmin valmiit hyväksymään kompromissin prosessin etenemisen varmistamiseksi, vaikka toivat esille sen vaatimattomuuden ja ilmastonmuutoksen tuoman uhan heidän valtioidensa olemassa ololle.  Lopulliseen päätöstekstiin tuli kuitenkin useita kehitysmaiden ajamia lisäyksiä sopeutumisesta vahinkojen korvaamiseen, mutta myös vanhaa jaottelua kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä. Suuria kehittyviä maita ei välttämättä saada esittämään laillisesti sitovia päästövähennystavoitteita edes Pariisin kokouksessa vuoden kuluttua.

– Yksimielisiä päätöksiä yli 190 maan kesken vaativan YK-neuvotteluprosessin takkuillessa on välttämätöntä käydä päästörajoitusneuvotteluita myös rinnakkaisissa elimissä, kuten G20-kokouksissa. Myös markkinaehtoinen eteneminen on otettava yhdeksi poluksi ilmastonmuutoksen hillinnässä esimerkiksi luomalla ja liittämällä eri maiden ja maaryhmien päästökauppajärjestelmiä toisiinsa tavoitteena globaali päästöhinnoittelu, Ohlström esittää.

EK ja toimialaliitot ovat mukana Maailmanpankin Hiilipäästöille hinta -aloitteessa. EK:n kattojärjestö BUSINESSEUROPE (BE) peräänkuuluttaa tasapuolista ja laillisesti sitovaa ilmastosopimusta Pariisissa. Myös 20 rikkaimman maan bisnesjärjestö B20, johon BE:kin kuuluu, ovat tukeneet kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaan saamista, päästöjen rajoittamista ja niiden läpinäkyvää raportointia. B20:ssä on edustettuna myös Kiinan ja Intian elinkeinoelämä, joten liike-elämän puolella sitoutuminen ilmastonmuutoksen hillintään on vahvaa.

Lue lisää: