Lukukausimaksualoite tunnustaa realiteetit

10.01.2013

Lakialoite EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten maiden opiskelijoiden lukukausimaksuista osoittaa, että Suomessakin on vihdoin herätty todellisuuteen. On olemassa rajat, kuinka paljon koulutukseen on käytettävissä verovaroja. Suomalaisella koulutusjärjestelmällä on menossa kova säästökuuri. Arviolta noin puoli miljardia euroa verorahoitusta häviää lähivuosien aikana valtiontalouden säästötoimenpiteiden takia.

– Pelkästään ammattikorkeakoulutukselta jää Kuntaliiton laskelmien mukaan saamatta yli 230 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Opiskelupaikkoja on karsittu tuhatmäärin. Pelkona on, että myös koulutuksen laatu kärsii. Rakenteellisia muutoksia on pakko tehdä, jottei näin käy, sanoo EK:n korkeakoulutuksen asiantuntija Marita Aho.

Suomessa on korkea aika korjata ulkomaalaisiin opiskelijoihin kohdistunut lukukausimaksukäytäntö niin, että maksut ulotetaan kaikkeen vieraskieliseen korkeakoulutukseen. Myös ammattikorkeakoulujen ns. perustutkintojen on oltava maksujen piirissä.

– Nykymuotoinen maksukokeilu oli tuomittu epäonnistumaan ehtojensa takia. Kuka valitsee maksullisen ohjelman, jos naapurikorkeakoulusta saa vastaavan koulutuksen maksutta. Perusteiltaan väärän kokeilun onnettomia tuloksia ei voi käyttää maksujen vastaiseen argumentointiin, Aho sanoo.

Koulutuksen maksuttomuus ei ole hyvä myyntivaltti kiristyvillä kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Esimerkiksi kiinalaiset opiskelijat ovat tottuneita maksamaan hyvästä ja laadukkaasta koulutuksesta. Suomi alkaa olla maailmalla omalaatuinen poikkeus maana, jossa koulutus on kaikille maksutonta.

Hakijamäärät ovat esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa pudonneet, kun maksut otettiin käyttöön. Näin saattaa käydä ensin Suomessakin. Jos tänne tuleminen on lähinnä maksuttomuuden ansiota, sillä perusteella koulutukseen hakeutuvat saattavat jäädä pois.

– Olisi kuitenkin peräti onnetonta, jos suomalainen korkeakoulutus ei onnistuisi houkuttelemaan hyviä ja motivoituneita opiskelijoita millään muulla keinoin kuin maksuttomuudella. Niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin opiskelijoiden etuna on, että pärjäämme myös laadullisilla mittareilla ja olemme koulutuksen maailman kärkeä, Aho toteaa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Marita Aho, puh. 040 768 3647