Maastapoistumisvero käyttöön 2023

16.09.2021

Hallituksen budjettiesityksen mukaan Suomessa otetaan vuoden 2023 alusta alkaen käyttöön ns. maastapoistumisvero, joka laajentaa Suomen verotusoikeutta myyntivoittoihin henkilön muuttaessa pois Suomesta.

EK katsoo, ettei tällaista veroa tulisi Suomessa toteuttaa. Verosta uhkaa tulla monimutkainen, sen tuotto jäänee melko vähäiseksi ja se kohdistuu osaltaan ihmisten kansainväliseen liikkuvuuteen, jota pitäisi tällaisten uusien esteiden sijaan kaikin keinoin edistää.

Mahdollisen maastapoistumisveron toteutus ja yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Todennäköisesti vero tulee perustumaan omaisuuden arvioituun arvoon maastamuuttohetkellä siten, että veroseuraamus olisi samankaltainen kuin jos omaisuus olisi myyty maasta lähdettäessä. Vero kuitenkin jäänee ehdolliseksi niin, että se pantaisiin tosiasiassa maksuun vasta, jos henkilö myöhemmin ulkomailla asuessaan tosiasiassa myy omaisuutensa. Useimmissa tapauksissa myös uusi asuinmaa verottaa myyntivoiton, joten lainvalmistelussa on varmistettava, että maastapoistumisverosta syntyvä kaksinkertainen verotus pystytään tehokkaasti poistamaan.