Ministeri Stubb USA:ssa – painopisteenä suomalaisten kasvuyritysten kansainvälistyminen

12.03.2012

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb vierailee parhaillaan Yhdysvalloissa. Vierailu keskittyy erityisesti suomalaisiin kasvuyrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen USA:n markkinoilla.

Matkalla halutaan esitellä suomalaisten kasvuyritysten osaamista paikallisille asiakkaille ja rahoittajille. Matkakohteisiin kuuluvien New Yorkin ja Kalifornian Piilaakson mukaisesti fokuksessa ovat ICT, mobiili- ja media-alat, teknologia ja innovaatiot. Lisäksi esillä ovat Suomen ja USA:n laajemmatkin kaupallis-taloudelliset suhteet ja kauppapoliittiset kysymykset.

EU:n ja USA:n taloudet ovat jo vahvasti integroituneet. Ne ovat toistensa merkittävimmät kauppakumppanit ja molemmat ovat esimerkiksi investoineet toistensa alueille moninkertaisesti verrattuna investointeihinsa Aasiassa. Suomelle USA on tärkeä kumppani sekä suoraan että globaalina toimijana.

Kaupan esteiden poistolla iso vipuvaikutus EU:lle

Transatlanttista kauppaa ja investointeja häiritseviä esteitä on kuitenkin edelleen, toteaa EK:n asiantuntija Eeva Korolainen. Hän korostaa tarvetta parantaa yritysten toimintaympäristöä sekä lisätä markkinoiden avoimuutta ja yritysten tasapuolista kohtelua.

Yksistään tullien poistamisen arvioidaan johtavan jopa 0,5 % BKT:n kasvuun EU:ssa. Vielä tärkeämpää on vauhdittaa kauppaa ja investointeja muilla tavoin. Tavarakaupan tullien ulkopuolisten esteiden puolittamisella arvioidaan voitavan kasvattaa EU:n BKT:ta 0,7 %. Kaikkein tehokkainta olisi puuttua palvelukauppaa, investointeja ja julkisia hankintoja koskeviin kaupan esteisiin.

Kauppasuhteet korkean tason valmistelussa

Ministeri Stubbin ja USA:n hallinnon välisissä keskusteluissa sivutaan oletettavasti myös EU:n ja USA:n korkean tason työryhmän etenemistä. Osapuolet perustivat työryhmän syksyllä 2011 selvittämään mahdollisuuksia kehittää ja tiivistää kauppa- ja investointisuhteita, tavoitteena työpaikkojen luominen, talouskasvu ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Työryhmän on tarkoitus antaa väliraportti alkukesästä ja suosituksensa vuoden 2012 loppuun mennessä.

EU:n ja USA:n työryhmän tavoittelema talousyhteistyön tiivistäminen ajaa suomalaisen elinkeinoelämän etuja, sanoo Eeva Korolainen.

– Yhteistyö edesauttaisi talouden vahvistamista mutta toisi ennen kaikkea pidemmän aikavälin hyötyjä niin kahdenvälisesti kuin suhteessa kolmansiin maihin ja vastapainona maailmantalouden kehittyvien markkinoiden esiinmarssille. Yhtenä yhteistyön tiivistämisen vaihtoehtona tulee tarkastella EU:n ja USA:n välistä vapaakauppasopimusta.

Lisätiedot:
Asiantuntija Eeva Korolainen
puh. 09 4202 2228
etunimi.sukunimi@ek.fi