Muutokset määräaikaiseen työsuhteeseen ja koeaikaan vähentävät työttömyyttä

12.02.2016

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden tekemisestä ilman erityistä syytä parantaa yritysten mahdollisuuksia työllistää. Myös koeajan pidentäminen ja takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen helpottavat työllistämisedellytyksiä.

EK toivoo, että hallitus vie mahdollisimman nopeasti uudistukset eduskunnan hyväksyttäväksi.

– Työsopimuslakiesitykset olisivat voineet olla jopa rohkeampia. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus tekee mahdolliseksi alle vuoden määräaikaisen työsuhteen solmimisen ilman eri perustetta. Esityksessä on kuitenkin rajoitus, jonka mukaan määräaikaisen työllistämissopimuksen käyttö ei ole sallittua, mikäli työvoiman tarve voidaan arvioida pysyväksi. Rajaus voi haitata työllistymistä ja on sitä paitsi hallitusohjelman vastainen, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.

EK mielestä myös koeajasta olisi voitu työllisyyden vuoksi tehdä pidempi kuin kuusi kuukautta.

– Jos koeaikaa olisi pidennetty ehdotettua enemmän, alentaisi se työllistämiskynnystä ja koituisi siten myös työntekijöiden eduksi, Oksala toteaa.

EK:n mielestä työntekijän pitäisi pystyä sopimaan ehdotusta vapaammin takaisinotostaan irtisanomisen yhteydessä.

– Irtisanomistilanteessa yritysten takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee esityksessä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen kuitenkin niin, että pitkissä työsuhteissa takaisinottoaika olisi kuusi kuukautta. Sopimismahdollisuuden lisääminen takaisinottosäännöstöön olisi helpottanut yrityksen kykyä nousta jälleen kannattavaksi ja työllistäväksi yritykseksi, lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä sanoo.