Palkkamaltti lisäisi työllisyyttä ja turvaisi ostovoimaa

18.03.2013

Työvoimakustannukset nousevat ensi vuonna yksityisellä sektorilla 1,6 prosenttiyksiköllä ilman uusia sopimuskorotuksia, eli lähes saman verran kuin raamisopimuksen viimeisen vuoden uudet sopimuskorotukset.

Tämä koostuu:

– 1,2 prosenttiyksikköä aiheutuu liukumasta ja palkkaperinnöstä

– TyEL-maksun noususta (0,4 prosenttiyksikköä työnantajille ja 0,4 prosenttiyksikköä palkansaajille). Tämä heikentää ostovoimaa ja nostaa osaltaan työvoimakustannuksia.

Palkat nousevat palkkaliukuman takia myös vuonna 2015 vajaan prosentin.

– EK:n mielestä ei ole varaa enää uusiin palkankorotuksiin. Päinvastoin työvoimakustannusten nousua voitaisiin hillitä ja palkansaajien ostovoimaa kasvattaa, jos TyEL-maksu jäädytettäisiin ensi vuodeksi tämän vuoden tasolle.

– Jos TyEL-maksu jäädytetään eikä uusia palkankorotuksia tehdä ja tuloverotukseen tehdään 2 prosentin inflaatiotarkistus, niin palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvaa ensi vuonna noin 1,2 prosenttiyksiköllä.

– TyEL-maksun jäädytykseen on varat olemassa. Vuoden 2013 lopussa työkyvyttömyyseläkevaroja oli laskentavirheen vuoksi kerätty liikaa 850 miljoonaa euroa. Tämä on 1,6 % TyEL-palkoista vuonna 2013.  Palauttamalla osa liikaa perityistä rahoista voidaan TyEL-maksu pitää tämän vuoden tasolla.

Lisätietoja: asiantuntija Seppo Saukkonen, puh. 040 778 0178