Perhevapaauudistusta koskevat soveltamisohjeet

01.07.2022

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikuttaa laajasti sairausvakuutuslain perhevapaaetuuksiin ja muihin etuuslakeihin sekä työsopimuslain perhevapaita koskevaan sääntelyyn.

EK:ssa on laadittu keskeisimpiä työsopimuslain ja sairausvakuutuslain muutoksia koskevat soveltamisohjeet.