Perusopetus luo elinikäisen oppimisen perustan

Perusopetus uudistuu, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Yrittäjyyttä, talousosaamista sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa on vahvistettava edelleen perusopetuksessa.

Juuri päättyneellä lausuntokierroksella kommentoivana oli viimeistelyssä oleva opetussuunnitelman perusteiden luonnos. Eri oppiaineiden tavoitteiden lisäksi opetussuunnitelman keskeiset tavoitteet on kuvattu kaikille yhteisinä osaamistavoitteina. Perusopetuksen yhteisiksi tulevaisuustaidoiksi on määritelty

  •  ajattelu ja oppimaan oppiminen
  •  kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  •  itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • monilukutaito
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • työelämätaidot ja yrittäjyys
  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Työelämäyhteistyötä ja paremmat valmiudet jatko-opintoihin

– Perusopetuksen roolia yrittäjyys- ja talousosaamisen sekä työelämätiedon välittäjänä on lisättävä. Koulun oppimiskulttuurin tulee olla yrittäjyyteen kannustava. Lasten ja nuorten tulee oppia alakoulusta lähtien yrittäjämäistä asennetta, oma-aloitteisuutta ja vastuunkatoa omista raha-asioistaan ja opiskelustaan, toteaa asiantuntija Mirja Hannula EK:sta

Saadakseen hyvät valmiudet tulevaisuutta koskevien valintojen pohjaksi nuoret tarvitsevat kouluaikana omakohtaisia kokemuksia yrittäjyydestä ja työelämästä sekä monipuolista ja ajantasaista tietoa työelämästä ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

– Monipuolisten oppimiskokemusten, omakohtaisten kokemusten ja esimerkkien avulla on mahdollista herättää kiinnostus koulutus- ja uravalintoihin jokaisen nuoren omista lähtökohdista, sanoo Hannula.

– Tärkeänä tavoitteena on parantaa koko ikäluokan jatko-opiskeluvalmiuksia muun muassa matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, joita tarvitaan sekä lukiossa että ammatillisessa peruskoulutuksessa, Hannula korostaa.

Tieto- ja viestintäteknologian hallinta on tulevaisuuden kansalaistaito

Perusopetuksen tulee taata koko ikäluokalle tieto- ja viestintäteknologiataitojen perusta.

– On ratkaistava paikallisesti, miten opetussuunnitelman tavoitteisiin päästään ja miten tieto- ja viestintäteknologian käyttö otetaan suunnitelmallisesti osaksi päivittäistä oppimista, päättää Hannula.

Kuva: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Teemu Granström