Pohjoismaissa liikennöidään isoilla rekoilla jatkossakin

Pohjoismaissa tulkitaan EU-lainsäädäntöä siten, että niin sanotuilla moduulirekoilla voidaan ajaa rajan yli naapurimaasta toiseen, jos kumpikin maa on hyväksynyt käytön maassaan. Suomalaiset moduulirekat ovat päässeet aina Tanskaan asti hyödyntäen sekä suurempia painoja että pidempiä ajoneuvoja.

Tällaisia kuljetuksia hyödyntävät Suomessa erityisesti teräs- ja metsäteollisuus. Pohjoismaissa ja Hollannissa isoista ajoneuvoista on hyviä kokemuksia ja myös tutkittua tietoa pitkältä ajalta. Kuljetuskustannukset alenevat samalla kun ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset paranevat.

Komissio ehdotti vuosi sitten direktiiviin tarkennusta, joka olisi rajannut nykyistä tulkintaa ja liikennöintiä. Euroopan liikenneministerit käsittelivät asian viime viikolla, eivätkä kannata komission ehdotusta. Myös Euroopan parlamentti linjasi aiemmin samoin. Näin ollen direktiivi jää tältä osin ennalleen ja Pohjoismaissa voidaan edelleen jatkaa maiden välistä liikennöintiä isommilla rekoilla.

Neuvosto ja parlamentti neuvottelevat lopullisesti direktiivin muodosta kesän jälkeen. Koska parlamentti on edellyttänyt, että isojen rekkojen vaikutuksia selvitetään lisää, on tämä asia lähivuosina Suomelle tärkeä vaikuttamisen ja yhteistyön paikka yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.