Polkumyyntitullit – avoimen kauppapolitiikan poikkeus

25.03.2015

Polkumyyntitullit ovat harvoja viimeisiä keinoja, joilla EU voi vielä rajoittaa tuontia alueelleen. Tästä syystä ne ovatkin EU:n kauppapolitiikan kiistellyin osa-alue.

Suomessakin on seurattu viime aikoina EU:n komission käsittelemiä polkumyyntitutkintoja, jotka liittyvät Eurooppaan suuntautuvaan tuontiin. Tässä niistä taustatietoa.

Kolme keinoa rajoittaa kauppaa

Vaikka yleisenä pyrkimyksenä nykyään onkin kaupan esteiden poistaminen, voivat maat tai EU:n kaltaiset talousalueet erityistilanteissa ottaa käyttöön tiukoin ehdoin sovellettavia kauppaa rajoittavia toimenpiteitä.

Tällaisia niin kutsuttuja tuontisuojainstrumentteja on kolmenlaisia:
• polkumyyntitullit
• tasoitustullit ja
• suojatoimet.

Niiden tarkoituksena on suojella paikallista teollisuutta epäreilulta kilpailulta nostamalla väliaikaisesti tuontitulleja tai asettamalla kiintiöitä. Näitä tulleja kutsutaan usein myös rangaistustulleiksi.

Tuontisuojatullien käytöllä on myös varjopuolia, sillä ne nostavat maahantuojien ja tuotteita käyttävän teollisuuden kustannuksia. Tästä syystä aihe on hyvin kiistanalainen myös EU:ssa.

Polkumyyntitullit pinnalla

Tuontisuojatullien asettaminen on pitkällinen prosessi. Mikäli eurooppalainen yritys epäilee EU:n ulkopuolisen maan syyllistyvän esimerkiksi vahinkoa aiheuttavaan polkumyyntiin, se voi pyytää EU:n komissiota käynnistämään asiaa koskevan tutkinnan. Jos epäreilun kilpailun tunnusmerkit täyttyvät, komissio voi perinpohjaisen prosessin päätteeksi asettaa määräaikaiset polkumyyntitullit tietyn maan rajatulle toimialalle.

EU:ssa on tällä hetkellä käynnissä kymmenen uutta polkumyyntitutkintaa, joista kuusi koskee Kiinan tuontia EU:hun. Polkumyyntitulleja on perinteisesti asetettu erityisesti teräs-, kemian- ja tekstiiliteollisuuden tuotteille.
Tuontisuojainstrumenttien käyttö on yleistynyt myös muualla maailmassa. Täten eurooppalaiset yritykset ovat joutuneet yhä useammin niihin liittyvien tutkintojen kohteeksi vientimarkkinoillaan. EU:ta tai yksittäisiä EU-maita vastaan on tällä hetkellä käynnissä 22 tutkintaa eri puolilla maailmassa, mm. Brasiliassa ja Intiassa.

EU valmistelee tuontisuojatulleille uutta lainsäädäntöä

EU:ssa on myös käynnissä polkumyyntitulleja ja muita tuontisuojainstrumentteja koskevan lainsäädännön uudistusprosessi, joka näyttää tyssäävän EU-maiden vahvoihin näkemyseroihin. Myös edellinen uudistusprosessi 2000-luvun alkupuolella epäonnistui ja johti jopa silloisen kauppakomissaari Peter Mandelsonin eroon.