Raskaan tieliikenteen mitat ja massat puhuttavat Euroopan parlamentissa

Suomessa on saanut soveltaa lokakuun alusta raskaassa tieliikenteessä sallittuja suurempia mittoja ja massoja. Teema on kuuma keskustelunaihe myös Euroopan parlamentissa, jossa valmistellaan raporttia Euroopan komission ehdotuksesta ns. moduulidirektiivin muuttamisesta.

Komission ehdotuksessa on kyse pääasiassa energiatehokkuutta edistävistä toimista, kuten ilmanohjaimien lisäämisestä tai akkujen tuoman painon huomioimisesta raskaassa liikenteessä. Riitaisaksi parlamentissa tuntuu kuitenkin nousevan kysymys, voiko jossakin jäsenmaassa kansallisesti hyväksytyillä suuremmilla mitoilla ja massoilla liikennöidä maasta toiseen.

Rajat ylittävässä liikenteessä komissio tarkentaisi nykyistä tulkintaa yksityiskohtaisemmalla määrittelyllä. Pidemmällä ajoneuvolla voisi tehdä yhden rajanylityksen, jos kumpikin maa hyväksyy suurempien pituuksien käytön omassa maassaan. Jo tämä herättää vastustusta Keski-Euroopan maita edustavissa europarlamentaarikoissa.

Elinkeinoelämä: rajanylitykset sallittava

Suomelle komission tarkennus olisi itse asiassa heikennys. Nykytulkinnan mukaan sallituilla poikkeuksilla, sekä suuremmilla painoilla että pidemmillä ajoneuvoilla, voi mennä maasta toiseen, jos kansalliset säännöt sen sallivat.

Pohjoismaissa ja Hollannissa on hyviä kokemuksia jo pitkältä ajalta isojen ajoneuvojen käytöstä: kuljetuskustannukset pienenevät, turvallisuus paranee ja vaikutukset ympäristöön vähenevät. Suomalaiselle elinkeinoelämälle on erittäin tärkeää, että rajanylitykset ovat mahdollisia tulevaisuudessakin ja että ne sallittaisiin direktiivissä selvin sanoin.

Lue lisää:

  • Komission ehdotus
  • Europarlamentaarikoille 30.10.2013 lähetetty kirje