Sari Siitonen johtamaan EK:n ilmasto-, energia- ja logistiikkavaikuttamista

04.01.2015

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu 1. tammikuuta 2016 alkaen tekniikan tohtori, MBA Sari Siitonen. Hänen vastuulleen tulevat mm. ilmasto-, energia-, ympäristö- ja logistiikka-asiat.

Siitonen työskentelee tällä hetkellä johtajana Gasum Oy:ssa. Hän vastaa siellä kestävästä kehityksestä sekä innovaatiotoiminnasta ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.

Infra ja ympäristö -vastuualueen nykyinen johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala jatkaa EK:n palveluksessa johtavana asiantuntijana. Hän työskentelee edunvalvontahankkeissa keskittyen EU-kysymyksiin. Lisäksi hän toimii Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa EK:n nimeämänä jäsenenä tänä vuonna alkaneen kauden.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400

Kuva: Gasum Oy/ Gasum Ltd