Selvitys: Immateriaalioikeuksilla on iso rooli Euroopan uudistumisessa

18.10.2013

Euroopassa on selvitetty ensi kertaa immateriaalioikeuksien merkitystä talouden kasvulle ja työllisyydelle. Vastaavaa tutkimustietoa on ollut tähän saakka saatavilla vain USA:sta.

Euroopan komission, EU:n patenttivirasto EPOn sekä EU:n sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIMin teettämä selvitys osoittaa kiistattomasti, että immateriaalioikeuksilla on suuri merkitys innovaatioiden ja luovuuden tukijoina sekä markkinakilpailun edistäjinä Euroopassa. Ja merkitys vain kasvaa markkinoiden globalisoituessa ja osaamispohjaisen talouden laajentuessa.

Tutkimuksessa tehtiin seuraavat keskeiset havainnot:

  • Noin 50 prosenttia EU:n teollisuudesta on IPR-intensiivistä.
  • Noin 39 prosenttia EU:n taloudellisesta toimeliaisuudesta (bkt) on peräisin IPR-intensiivisestä teollisuudesta.
  • Noin 26 prosenttia EU:n työllisyydestä syntyy IPR-intensiivisestä teollisuudesta.
  • IPR-intensiivisen teollisuuden osuus EU:n ulkomaankaupasta on noin 90 prosenttia.

Immateriaalioikeuksista tutkimuksessa huomioitiin erillisinä tekijänoikeudet ja teollisoikeuksista patentit, tavaramerkit, mallit ja maantieteelliset merkinnät. Talouden tunnusluvuista tarkasteltiin muun muassa bkt:tä, työllisyyttä, ulkomaankauppaa ja palkkoja.Tietoisuutta lisättävä laajalla rintamalla
EK kehottaa ottamaan selvityksen tulokset vakavasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tietoisuutta immateriaalioikeuksien merkityksestä on lisättävä moneen suuntaan: poliittisille päättäjille, hallinnon virkamiehille, yrityksille sekä luovan alan ammattilaisille.

Selvityksen tulokset tukevat EU:ssa ja jäsenmaissa jo tehtyä työtä immateriaalioikeuksien eteen, muun muassa IPR-strategioiden ja toimenpideohjelmien tärkeää roolia tietoisuuden ja osaamisen levittämisessä ja lainsäädännön kehittämisessä.

Suomessa ensimmäinen tekijän- ja teollisoikeuksien strategia sekä siihen kuuluva noin 60 toimenpiteen ohjelma hyväksyttiin keväällä 2009. Strategiaa ja ohjelmaa päivitetään parhaillaan, jotta ne vastaisivat toimintaympäristön muuttuneisiin tarpeisiin. EK pitää päivittämistä erittäin tärkeänä samoin kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavaa tekijänoikeuspoliittista ohjelmaa.

EU:n ensimmäinen IPR-strategia, jossa ovat mukana sekä teollis- että tekijänoikeudet, julkistettiin keväällä 2011. Se sisältää lähes 20 erilaista hanketta, joista monet ovat jo toteutusvaiheessa. Myös elinkeinoelämän eurooppalaisella kattojärjestöllä BusinessEuropella on käynnissä projekti, jolla herätellään päätöksentekijöitä ymmärtämään immateriaalioikeuksien suurta merkitystä yritysten liiketoiminnassa.

EK järjestää tulevana talvena eri puolilla Suomea yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa koulutustilaisuuksien sarjan IPR-asioista. Tilaisuudet suunnataan erityisesti pk-yrityksille, joilla on tavallisesti kaikkein niukimmat resurssit immateriaalioikeusasioiden hoitamiseen.

Lue tutkimus:
http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Lisätietoja:
IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2521

Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 3332