Sitra ja kärkiyritykset järjestäytyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan

21.05.2014

Climate Leadership Council -yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa Suomen elinkeinoelämän valmiuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin ja luonnonvarojen hupenemiseen.

Sitra, Neste Oil, Fortum, Kone, Outotec, Caverion ja ST1 haastavat Suomea nopeampiin toimiin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja perustavat asian edistämiseksi rekisteröidyn yhdistyksen nimeltään Climate Leadership Council.

Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta kohdata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamia ongelmia. Perustajajäsenten mielestä kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

”Elinkeinoelämämme on oltava etulinjassa muuttuvassa maailmassa. Ilmastonmuutos on synkkä uhkakuva ja sen torjuminen on meidän kaikkien velvollisuus. Se voi olla myös mahdollisuus. Suomalaisyrityksillä on kaikki edellytykset kansainväliseen edelläkävijyyteen, kunhan kotimarkkinat kannustavat”, arvioi Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

Yhdistyksen perustaminen julkistettiin tänään keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliiton kevätkokouksessa.

”Pyrkimys materiaalien ja energian viisaaseen käyttöön ja tuotantoon luo uusia innovaatioita ja vahvistaa kilpailukykyä. Suomi tarvitsee selkeän vision siitä, miten saavuttaa hiilineutraalius ja luopua ensimmäisenä maana maailmassa kivihiilen käytöstä,” Sitran yliasiamies Mikko Kosonen totesi alustuksessaan.

Yhdistys käynnistää kehityshankkeita kansainvälisen luokan cleantech-referenssialueiden synnyttämiseksi Suomeen, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Referenssialueella tarkoitetaan testaus- ja kokeilualueita, joilla yritykset voivat esitellä omia monistettavia cleantech-ratkaisujaan ja -toimintatapojaan. Suomalaisyrityksiltä on tähän asti puuttunut alusta kansainvälisesti merkittäville kokeiluille ja teknologiaratkaisuille, jonka kautta saataisiin vientiyrityksille tärkeitä referenssejä.

Yhdistys kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa ympäristöalan globaaleista trendeistä ja tekee vertailuja muiden maiden parhaista käytännöistä. Lisäksi se kannustaa julkista sektoria tekemään ympäristömyönteisiä ja innovatiivisia ratkaisuja, esimerkiksi julkisten hankintojen kautta. Julkisten hankintojen arvon osuus bruttokansantuotteesta on noin viidennes, ja Suomi voisi käyttää niitä strategisina työkaluina uusien, innovatiivisten cleantech-ratkaisujen markkinoillepääsyn vauhdittamiseen. Esimerkiksi Britanniassa tämä on pysyvä käytäntö.

Climate Leadership Counciliin otetaan jäseniksi yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka toteuttavat omassa toiminnassaan yhdistyksen tavoitteita.

”Mikään toimija ei voi tehdä muutosta yksin, tarvitsemme siihen niin julkista, yksityistä kuin kolmattakin sektoria”, Kosonen sanoi.

Sitran, ST1:n, Koneen, Outotecin, Neste Oilin ja Fortumin johtohenkilöt ehdottivat huhtikuun alussa yhteisessä avauksessaan Helsingin Sanomissa, että Suomi voisi irtautua kivihiilenkäytöstä ja pääkaupunkiseutu voisi ryhtyä puhtaan energian ja cleantechin veturiksi. Ehdotus herätti paljon huomiota ja sai kannatusta niin päättäjiltä, yrityksiltä kuin kansalaisiltakin.

Lisätietoja: Mari Pantsar-Kallio, johtaja, Sitra, p. 0294 618 210