Suomelle oma paviljonki COP28-ilmastokokoukseen

26.10.2023

Suomi saa ensi kertaa oman näyttelyosaston YK:n ilmastokokoukseen, joka pidetään joulukuussa Dubaissa. Paviljonki palvelee niin vientiyritysten näkyvyyttä kuin laajemmin Suomen maakuvamarkkinointia. Sen toteuttaa Business Finland elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyönä.

30.11.–12.12. Dubaissa järjestettävä COP28 on maailman merkittävin ilmastotapahtuma tänä vuonna. Kokouksen ytimessä ovat valtioiden väliset neuvottelut Pariisin sopimuksen mukaisten päästövähennysten vauhdittamisesta. Valtioiden lisäksi Dubaihin kokoontuvat eri maiden yritykset, sijoittajat ja asiantuntijat esittelemään ilmastoratkaisujaan.

Suomen elinkeinoelämä haluaa kirittää maailman päättäjiä, korostaa EK:n johtava asiantuntija Janne Peljo:

”Ilmastotoimiin tarvitaan lisää kunnianhimoa ja konkreettista etenemistä. Vihreän siirtymän onnistuminen on sekä talouden että ilmaston ja ihmiskunnan etu.”

Dubain ilmastokokouksessa nähdään suomalaisittain tärkeä uusi avaus:

”Pitkäaikainen yhteinen tavoitteemme toteutuu, kun Suomelle saadaan ensi kertaa oma paviljonki YK:n ilmastokokouksen yhteyteen. Siellä Suomi, suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja kolmannen sektorin toimijat pääsevät esittelemään osaamistaan ja edelläkävijyyttään.”

Paviljongin ohjelmassa on kova kattaus Suomen yritysvaikuttajia, ilmastoasiantuntijoita sekä politiikan päättäjiä ministeritasolta alkaen. Puheenvuoroissa esitellään mm. Suomen ilmastotavoitteita eri sektoreilla, digitalisaation ja rahoituksen roolia päästöjen vähentämisessä, vetytalouden etenemistä, puhtaan teollisuuden ratkaisuja sekä luontokadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemista rinnakkain.

”Paviljonki palvelee konkreettisella tavalla Suomen positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamista eli ilmastoa säästävien ratkaisujen vientitoimintaa. Samalla se on erinomainen tilaisuus markkinoida Suomea uskottavana ja vetovoimaisena investointikohteena, onhan vihreiden investointiaikeiden mittakaava noussut jo yli 200 miljardin euron tasolle”.

Suomella on muutoinkin paljon annettavaa Dubaissa käytävään ilmastokeskusteluun, uskoo Peljo:

”Kansainvälistä kiinnostusta kohdistuu Suomen kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin kuten  hiilineutraaliustavoite 2035, päästöttömän sähköntuotannon kaksinkertaistaminen, vetytalouden eteneminen ja suunnitelmat hiilidioksidin talteenotosta, samoin kuin Suomen yksityisen sektorin vahva sitoutuminen ilmastotoimiin mm. toimialojen vähähiilisyystiekarttojen muodossa”.

EK:sta YK:n ilmastokokoukseen osallistuvat johtaja Ulla Heinonen sekä johtava asiantuntija Janne Peljo.

Faktat Suomen paviljongista YK:n COP28-ilmastokokouksessa Dubaissa 30.11.-12.12.2023.

  • Business Finland toteuttaa Suomen paviljongin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.
  • Paviljongin rahoittavat Business Finland sekä mukaan osallistuvat yritykset ja organisaatiot. 
  • Taustavoimina toimivat lisäksi Climate Leadership Coalition CLC, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Keskuskauppakamari. Ohjausryhmässä mukana ovat myös ympäristö-, työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriö ja Sitra.
  • Paviljonkia varten on avattu omat nettisivut, joilla esitellään ohjelman ohella Suomen ilmastoedelläkävijyyttä: https://www.businessfinland.fi/en/cop28.