Suomen EU-puheenjohtajuuskauden prioriteetit kohdallaan

27.06.2019

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelma ja prioriteetit keskittyvät EU:n perusasioihin ja suurten haasteiden ratkaisemiseen. Elinkeinoelämä tukee vahvasti asetettuja tavoitteita ja on valmis osaltaan viemään niitä eteenpäin.

Yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen on oikeutetusti nostettu puheenjohtajuuskauden ensimmäiseksi tavoitteeksi. Arvot ovat hyvinvoinnin ja taloudellisen vaurauden perusta. Oikeusvaltioilla on merkittävä tehtävä yritysten vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön luomisessa.

Tavoite kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti eheästä EU:sta käsittää sisämarkkinoiden toiminnan tehostamisen. Erityishuomiota on kiinnitetty digitaalisiin palveluihin. Jo olemassa olevan EU-lainsäädännön tasapuolisella täytäntöönpanolla päästään pitkälle. Sen vuoksi onkin oleellista, että puheenjohtajuuskauden ohjelmassa nostetaan esille laadukas ja ajantasainen sääntely. EU on kuluneella kaudella onnistunut toteuttamaan kunnianhimoista kauppapolitiikkaa turbulentista ympäristöstä huolimatta. Suomi ja EK haluavat EU:n jatkavan kunnianhimoista, avointa ja sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa.

EU voi osoittaa globaalia ilmastojohtajuutta, kun se laatii ja toimittaa YK:lle pitkän aikavälin päästövähennysstrategiansa. EK on esittänyt, että EU:n päästöt ja hiilinielut pitää saada tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen Euroopassa. Samalla on jatkettava työtä, jotta ilmastopäästöille saadaan hintalappu maailmanlaajuisesti.

EU-kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen edellyttää EU-tason toimia. EU:n sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen luo vakautta myös yritysten toimintaympäristöön.

Elinkeinoelämän suurin EU:ta koskeva huoli on sen epäyhtenäisyys ja luottamuspula jäsenmaiden välillä. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelma painottaa vahvan ja yhtenäisen EU:n tarvetta. Unionin hyväksyttävyys syntyy ennen kaikkea toimintakyvystä ja sovittujen asioiden toimeenpanosta. Suomalainen elinkeinoelämä on osaltaan viemässä näitä tavoitteita yhdessä eteenpäin – pragmaattisesti ja rakentavasti.