Suomen hiilikädenjälki esillä energiaministerien kokouksessa USA:ssa

19.09.2022

Elinkeinoelämä ja suomalaiset yritykset ovat tällä viikolla vahvasti edustettuna maailman johtavassa puhtaan energian ministerikonferenssissa Pittsburghissä. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukana kokoukseen matkustaa 21.9. myös EK:n ja jäsenyritystemme edustajia. Suomi pitää esillä erityisesti vähähiilitiekarttoja, suomalaista osaamista vähäpäästöisissä ratkaisuissa sekä puhtaan vedyn mahdollisuuksia.

Näkyminen keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla auttaa vahvistamaan Suomen maabrändiä uskottavana ja korkeatasoisena puhtaiden ratkaisujen edelläkävijänä. Siksi osallistuminen Global Clean Energy Action Forum (GCEAF) -tapahtumaan on tärkeää. Paikalla on 6000 osallistujaa yli 30 maasta.

Johtava asiantuntija Janne Peljo edustaa EK:ta elinkeinoministeri Mika Lintilän matkaseurueessa. Janne Peljo uskoo Suomen herättävän Pittsburghissä kiinnostusta:

”Suomen julkinen valta ja yritykset jakavat yhteiset tavoitteet: olla etulinjassa toteuttamassa hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä kääntää Suomessa kehitetyt ilmastoratkaisut viennin veturiksi. Energiaministereiden kokous on erinomainen foorumi esitellä suomalaista ilmasto-osaamista ja hiilikädenjälkeä. Ajankohta on otollinen kun maailmalla suunnitellaan mittavia investointeja puhtaisiin ratkaisuihin energiakriisin selättämiseksi. Suomi näyttäytyy kiinnostavana myös Nato-prosessin ansiosta”.

Vähähiilitiekartat ovat kansainvälisesti kiinnostava benchmark

EK pitää Pittsburghissa puheenvuoron tilaisuudessa, missä käsitellään ratkaisuja teollisuuden päästöjen vähentämiseen. Tilaisuuden avaa Yhdysvaltojen energiaministeri Jennifer Granholm.

Janne Peljo nostaa esityksessään esille Suomen vähähiilitiekartat, jotka ovat syntyneet elinkeinoelämän ja valtionhallinnon tiiviissä yhteistyössä:

”14 eri toimialan vähähiilitiekartat viitoittavat tietä Suomen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö konkreettisten päästövähennyspolkujen laadinnassa on kansainvälisestikin ainutlaatuista ja herättää kiinnostusta Suomen ulkopuolella”.

Vetytalouden kehitys on kokouksessa vahvasti esillä, ja Suomella on erinomaiset edellytykset nousta kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi:

“On hienoa, että Suomen hyvät mahdollisuudet päästöttömän vedyn tuotannossa noteerataan myös kansainvälisesti. Kilpailu vetytalouden investoinneista on kovaa, mutta Suomella on puhtaaseen sähköntuotantoomme nojaten hyvät mahdollisuudet menestyä kisassa”, toteaa Janne Peljo.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote ministeri Lintilän matkasta.