Suomen pk-työnantajayrittäjien ääni entistä vahvemmin esille Brysselissä

12.11.2021

Pk-yritysten tulevaisuuden toimintaympäristö määräytyy yhä useammissa kriittisissä kysymyksissä EU-sääntelyn pohjalta. EK:n eurooppalainen keskusjärjestö BusinessEurope on elinkeinoelämän voimakkain ääni ja vaikutusvaltaisin toimija Brysselissä. Pk-johtajamme Petri Vuorio on valittu BusinessEuropen yrittäjyys- ja pk-komitean (Entrepreneurship and SME Committee) puheenjohtajistoon.

Sekä Suomen että Euroopan talouskasvu nojaa vahvasti pk-sektorin työnantajayrittäjiin. EK haluaa maksimoida EU-vaikuttamisen mahdollisuudet myös omassa eurooppalaisessa kattojärjestössään BusinessEuropessa. Nyt siihen avautuu uusi mahdollisuus Petri Vuorion tultua nimitetyksi järjestön yrittäjyys- ja pk-komitean varapuheenjohtajaksi. Vuorion mukaan EU-tason ajankohtaisimpia pk-yrittäjyysteemoja ovat esimerkiksi oheiset asiakokonaisuudet, jotka myös Business Europen yrittäjyyskomitea on nyt määrittänyt prioriteeteikseen. Vuorio vie niiden pohjalta eteenpäin suomalaisten pk-työnantajien vaikuttamisviestejä:

 1. Markkinoillepääsy EU:n sisämarkkinoilla
  EK:n selvityksen mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista pk-vientiyrityksistä hakee kasvua EU:n sisämarkkinoilta. Markkinoillepääsyn osalta tulee pyrkiä yhä merkittävään sääntelyn harmonisointiin ja kaupanesteiden minimointiin, jotka toimivat pk-yritysten kansainvälistymisen pullonkauloina.
 2. Rahoituksen saatavuus
  Konkreettisin käynnissä oleva sääntelyhanke ja vaikuttamiskohde on tällä hetkellä Basel III -finanssisääntelyn toimeenpano. Pohjoismaisille pankeille mahdollisesti asetettavat mittavat lisäpääomitusvaateet uhkaavat heikentää pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja nostaa sen hintaa.
 3. Pula osaavasta työvoimasta
  Osaajapula on noussut suomalaisten pk-yritysten merkittävimmäksi kasvun pullonkaulaksi, johon tulee kansallisen tason ohella miettiä myös EU-tason ratkaisuja. BusinessEurope edistää mm. EU-tason osaajapoolin luomista kolmansista maista tulevan osaajareservin tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.
 4. Pk-yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit ja sääntely
  Merkittävimpinä osa-alueina vastuullisuus, digitalisaatio ja rahoitus. Euroopan komissiossa on käynnissä mittava sääntelyaalto, joka tulee vaikuttamaan pk-yritysten toimintaympäristöön mm. toimitusketjuihin liittyvien yritysvastuukysymysten, rahoituksen saatavuuden ja hinnoittelun sekä digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden osalta.

BusinessEuropen yrittäjyys- ja pk-komitean puheenjohtajana toimii Ranskan Medefin varapuheenjohtaja Fabrice Le Sache. Petri Vuorion rinnalla toisena varapuheenjohtajana toimii Italian Confindustrian varapuheenjohtaja Diego Mingarelli. Puheenjohtajiston seuraava merkittävä edunvalvontaponnistus toteutetaan 15. – 17.11. Sloveniassa järjestettävän, Euroopan suurimman pk-yrittäjyystapahtuman SME Assemblyn yhteydessä.