Talouspolitiikan koordinaatio keskittyy jo sovittujen toimien edistämiseen

04.02.2013

Euroopan talouskriisissä eletään tällä hetkellä eräänlaista suvantovaihetta, mutta kriisiä ei ole missään tapauksessa vielä selätetty. Euroopan keskuspankin viimekesäiset toimet ovat rauhoittaneet valtionlainamarkkinoita, ja ennen kaikkea Italian ja Espanjan korkotaso on laskenut merkittävästi.

Talouspolitiikan koordinaatiossa keskitytään lähikuukausina viime vuonna aloitettujen hankkeiden eteenpäin viemiseen.

Talousalueen tulevaisuutta hahmotellut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn työryhmä julkisti ehdotuksensa viime joulukuun huippukokouksen alla. Ryhmä esitti uusia välineitä talouspolitiikan koordinaatioon, jotta rahaliiton vakaus paranisi ja kriisejä voitaisiin tulevaisuudessa estää jo ennalta.

Keskeisimpiä ajatuksia olivat sitovat taloussopimukset jäsenmaiden ja EU:n välillä sekä lyhytaikaisen valtionvelan muuttaminen yhteisvastuulliseksi eli ”osittaiset eurobondit”. Ryhmä kannatti voimakkaasti ns. pankkiunionin kehittämistä yhtenäistämällä muun muassa pankkivalvontaa.

Raportti herätti odotetusti ristiriitoja ja laajaa vastustusta jäsenmaissa. Huippukokouksen lopputulos olikin, ettei talouspolitiikan koordinaatiossa oteta lähiaikoina uusia askelia vaan keskitytään jo sovittujen toimien edistämiseen. Tällaisia ovat mm. äskettäin ratifioidun ”talouskurisopimuksen” eli Fiscal compactin määräysten käyttöönotto sekä budjettiprosesseja muuttavan lakipaketin (two pack) loppuunsaattaminen. Pankkiunionin valmistelu sen sijaan etenee tiiviisti.

Maakohtaisia suosituksia tulossa kesäkuussa

Jäsenmaiden ja EU:n talouspolitiikan yhteensovittaminen jatkuu tänä keväänä vuotuisella eurooppalaisen ohjausjakson menettelyllä (European semester). Siinä kaikki EU:n jäsenmaat valmistelevat omat keskipitkän aikavälin ohjelmansa julkisen talouden tasapainottamiseksi ja talouden rakennemuutoksiksi.

Komissio ja neuvosto arvioivat ohjelmia ja antavat kesäkuussa maakohtaisia suosituksia talouspolitiikan painopisteiksi.

Lue lisää: EU economic governance

Lisätietoja:

Johtava ekonomisti Penna Urrila, puh. 09 4202 2606
Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula, puh. +32 (0) 499 73 23 17