Tasavallan presidentin yritysvaltuuskuntamatkat – kontakteja kohdemaan ylimpiin päättäjiin

19.01.2012

Tarja Halosen presidenttikaudella EK toteutti 19 sellaista vierailua, joihin osallistui yritysjohtajien valtuuskunta. Parhaita tuloksia saatiin nopean talouskasvun markkinoilla Aasiassa, Lähi-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla on keskeinen rooli presidentin talouspainotteisten vierailujen järjestelyissä. EK kokoaa yritysjohtajien valtuuskunnan ja kantaa päävastuun matkaohjelman valmistelusta.

Vienninedistämismatkojen tavoitteena on tarjota konkreettista hyötyä yritysten kansainvälisessä liiketoiminnassa:

  • Yritysjohtajille avautuu kontakteja kohdemaan ylimmän tason päättäjiin.
  • Suomalaisyritysten tunnettuus ja uskottavuus paranee.
  • Saadaan ensi käden tietoa kohdemaiden olosuhteista (taloudellisesta ja poliittisesta toimintaympäristöstä, talous- ja elinkeinopolitiikan painopisteistä jne).
  • Kohdemaan positiivista kehitystä voidaan vahvistaa jakamalla Suomen kokemuksia avoimuuteen, yhteistyöhön ja kansainvälistymiseen liittyen.

Kohdemaita arvioidaan yritysten liiketoiminnallisten tavoitteiden perusteella

Tasavallan presidentti tekee paljon kansainvälisiä vierailuja, mutta yritysvaltuuskunta lähtee matkaan vain muutaman kerran vuodessa. Valtuuskuntamatkan toteuttaminen edellyttää riittävän laajuista ja tasoista yritysjohdon kiinnostusta, sanoo kauppapolitiikan johtava asiantuntija Simo Karetie.

Yritysvaltuuskunta kootaan tyypillisesti sellaisiin kohdemaihin, joissa

  • yhdistyvät taloudellinen potentiaali, suuret kasvumahdollisuudet ja haasteellinen toimintaympäristö
  • poliittisella johdolla ja viranomaisilla merkittävää päätösvaltaa taloudellisessa toiminnassa
  • on hierarkinen kulttuuri tai pieni politiikan ja talouselämän eliitti
  • tärkeillä toimialoilla on yritysten toimintaan vaikuttavaa regulaatiota

Karetien mukaan vierailujen tuloksellisuus on koettu parhaimmaksi nopean talouskasvun markkinoilla Aasiassa, Lähi-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Siellä suomalainen osaaminen ja teknologia on hyvä valtti ja toisaalta valtiojohdon vetoapu voi olla yritysten kannalta merkittävä. Erityishuomion kohteena ovat kansainvälistyvät pk-yritykset.

Hyvä valmistautuminen ja selkeät viestit avainasemassa

Yritysjohtajien matkaohjelma räätälöidään jokaiseen vierailuun erikseen. Tyypillisesti ohjelma sisältää tapaamisia poliittisen johdon kanssa, talousseminaarin paikallisen elinkeinoelämän kanssa, yritystapaamisia ja -vierailuja sekä verkottumistilaisuuksia. Usein yritysvaltuuskunnan matka on yhdistetty kohdemaassa järjestettävään kansainväliseen kokoukseen.

Vierailujen tehokas hyödyntäminen edellyttää hyvää valmistelua niin yrityksissä kuin hallinnossakin. Matkalle täytyy olla selkeät tavoitteet ja viestit. Usein vienninedistämismatkoissa keskitytäänkin muutamaan toimialaan, jotka ovat kauppasuhteiden kannalta ajankohtaisia.

– Parhaiten yritys voi hyötyä vierailusta, kun sillä on jo toimintaa ja läsnäolo markkinoilla. Vierailu ei saa myöskään olla kertaluontoinen operaatio, vaan se on yksi etappi pitkäjänteisessä liiketoiminnan kansainvälistämisessä.

Tarja Halosen aikana 19 yritysvaltuuskuntaa

Tasavallan presidentti Tarja Halosen kaudella EK on ollut järjestämässä 19 vienninedistämismatkaa. Yhteistyöhön eri osapuolten kesken niiden valmistelussa ja toteutuksessa on ollut sujuvaa ja mutkatonta, Karetie sanoo.

– Toimintamallin kehittämisessä on menty koko ajan eteenpäin. Laajojen seminaaritilaisuuksien sijasta useissa kohdemaissa on pyritty fokusoituihin, korkeatasoisiin pyöreän pöydän keskusteluihin. Näistä on saatu hyviä kokemuksia.

–  Viime vuosina keskeisimmäksi teemaksi on muodostunut suomalainen ympäristöteknologia. Monissa maissa on kiinnostusta suomalaisiin ratkaisuihin, koska maamme tarjoaa esimerkin nopean talouskehityksen maasta, jossa luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on yhdistynyt yhteiskunnan rakentamiseen.

Hyvää kehitystä tulee jatkaa myös uuden presidentin kaudella. Karetien mukaan jatkossa kannattaa harkita entistä tarkempaa fokusointia esim. muutamaan sekä Suomen että kohdemaan kannalta tärkeimpään toimialaan.

– Keskinäisessä yhteistyössä pystymme varmasti entisestään parantamaan tuloksellisuutta. Tähän on tullut hyviä suuntaviivoja taloudellisten ulkosuhteiden työryhmäraportissa.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Simo Karetie, puh. 040 837 5431, etunimi.sukunimi@ek.fi