Tehdään koulutuksesta kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa!

08.01.2016

Tuore raportti ”Ammatillisella koulutuksella on vientiä” listaa monia perusteltuja toimenpiteitä suomalaisen ammatillisen koulutuksen myymiseksi  ulkomaille. Koulutusvienti kehittää osaamista myös kotimaassa ja tavoitteena on voittoa tuottava liiketoiminta.

– Tärkeä raportti, kiittelee EK:n asiantuntija Marita Aho työryhmän tuotosta.  Hankkeessa 14 koulutuksen järjestäjää ovat paneutuneet ammatillisen koulutuksen viennin kehittämiseen.

– Erityisen tärkeä on raportin viimeinen luku. Se ravistaa perinteistä koulutuspoliittista ajatteluamme, sanastoamme ja jatkossa toivottavasti strategiaamme. Koulutuksella ja osaamisella vahvistetaan perinteisesti yhteiskuntien osaamis-, sivistys- ja luovuusperustaa. Monet maat kuitenkin kartuttavat koulutusosaamisella myös vientituloja ja työpaikkoja. Koulutus on Suomessa pääosin julkinen palvelu, globaalisti se on miljardien arvoista liiketoimintaa.

Nyt on tartuttava kansainväliseen kysyntään

Ahon mukaan koulutuspolitiikkamme on ollut näihin päiviin asti perusteltua. Ajurit ovat olleet voimallisesti kansallisia. On haluttu, siinä varsin hyvin onnistuen, turvata oman väestön osaamisedellytykset ja kouluttaa hyviä ammattilaisia suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

– Nyt on tartuttava myös kansainväliseen osaamisen kysyntään. Oppijoille on kyettävä tarjoamaan oikeat palvelut oikeilla välineillä. Kehittyvissä maissa on edelleen kymmeniä miljoonia lapsia vailla pääsyä kouluun, mutta he voivat oppia esimerkiksi kännyköiden avulla.

Oppimisen, opetuksen ja osaamisen todentamisen tavat ovat mullistuksessa. Toiminta siirtyy enenevästi kansalliset rajat ylittäviin verkkoihin. Lähioppimisenkin kampukset kansainvälistyvät vauhdilla. Esimerkiksi miltei 600 000 kiinalaisen ennustetaan lähtevän vuonna 2020 ulkomaille oppiin. Kansallista koulutuspolitiikkaa pitääkin rikastaa miettimällä, miten suomalainen alan osaaminen viedään kasvaville kansainvälisille koulutusmarkkinoille.

Uudet oppimisympäristöt mullistavat opiskelutavat, -ajat ja -paikat

Muualla maailmassa myös  yritys- ja koulumaailman välinen raja-aita kapenee.  Suuret kansainväliset IT-alan yritykset tuottavat uudenlaisia aikaan ja paikkaan sitomattomia oppimisympäristöjä ja sisältöjä, joita opiskelijat voivat hyödyntää omaehtoisesti tai osana tutkintoaan. Yritysten ja muiden opetusalan ammattilaisten yhteistyö tuottaa innovaatioita. Yritysyhteistyö on lääkettä julkisen talouden säästökurimukseen uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja. Oppijakohtaista tietoa oppimisesta hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaosaamisella. Se valjastetaan tukemaan myös arviointia ja muuta vuorovaikutusta oppimisyhteisössä.

Ahon mukaan koulutusviennin edistämiseen pitää myös Suomessa luoda eri osapuolten vahvuuksiin perustuva ja niitä kehittävä strategia. Suljetun sektorin politiikan sijasta on vahvistettava julkisen ja yksityisen partneruuksia. Miten koulutusorganisaatiot ja yritykset voivat toimia jatkossa entistä paremmin kumppaneina?

–Tarvitsemme asennemuutoksen ja koulutuspoliittisen suunnantarkistuksen.  Koulutusosaamistamme on suunnattava kansainvälisillä markkinoilla pärjäävän liiketoiminnan kehittämiseen. Kuten ammatillisen koulutusviennin raportti hyvin toteaa, se ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin, se kasvattaa osaamistamme myös täällä kotimaassa. Ja kun liiketoiminnasta on puhe, yritysyhteistyö on välttämättömyys.

Lue raportti:
http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/wp-content/uploads/2015/12/Loppuraportti_final.pdf

*****************

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hankkeessa mukana olleet neljätoista koulutuksen järjestäjää ovat tehneet vuoden 2015 aikana määrätietoista työtä viennin kehittämiseksi. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tiivistä yhteistyötä on tehty hankkeen rahoittajana toimineen Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.