Transatlanttinen vapaakauppa-alue lisäisi virtaa koko maailmantalouteen

18.10.2013

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteissa otettiin suuri askel tämän vuoden helmikuussa, kun neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP) päätettiin käynnistää. Aika on kypsä: neuvottelut maailman kauppajärjestö WTO:ssa ovat umpikujassa ja sekä Eurooppa että Yhdysvallat kamppailevat valtavien taloudellisten haasteiden kanssa. Paine talouskasvun vauhdittamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen molemmilla puolilla Atlanttia on kova.

Sopimus lisäisi virtaa koko maailmantalouteen. Yhdysvallat ja EU kattavat yhdessä melkein puolet maailman bkt:sta, kolmanneksen maailmankaupasta ja 60 prosenttia suorista ulkomaisista investoinneista. Kahden talousjätin välisen kaupan kasvu lisää myös muiden maiden tuottamien raaka-aineiden, komponenttien ja tuotteiden kysyntää.

EU:n ja Yhdysvaltojen yhdessä sopimat ratkaisut luovat pohjaa myös laajemmalle kaupan vapauttamiselle ja globaalille sääntelykehikolle.

Yritysten kustannustaakka keveämmäksi sääntelyä karsimalla

Heinäkuussa käyntiin päässeiden neuvottelujen tavoitteena on kunnianhimoinen sopimus, jolla pyritään vapauttamaan kauppaa paitsi poistamalla ja alentamalla tulleja, myös karsimalla tarpeetonta sääntelyä, purkamalla investointirajoituksia sekä yhdenmukaistamalla käytäntöjä.

Merkittävä osa sopimusta onkin ns. tullien ulkopuolisten kaupanesteiden, kuten päällekkäisten tai yhteen sopimattomien turvallisuus- ja tuotemääräysten ja säädösten purkaminen. Vaikeaselkoiset ja epäjohdonmukaiset standardit ja määräykset lisäävät yritysten kustannuksia ja nostavat lopputuotteiden hintaa.

Elinkeinoelämä on puhunut vapaakauppasopimuksen puolesta jo pitkään. Esteiden purkaminen tavara- ja palvelukaupalta, investoinneilta sekä henkilöiden liikkuvuudelta pienentää kustannuksia, vauhdittaa talouskasvua, alentaa hintoja ja vahvistaa kummankin osapuolen kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomalainen ympäristö- ja energiaosaaminen herättää kiinnostusta

Sopimuksen strategista merkitystä korostaa myös Yhdysvaltojen kasvava rooli energian tuottajana, millä on suuri vaikutus teolliseen kilpailukykyyn. Suomalaisyritysten osaamiseen ja yhteistyöhön ympäristö- ja energiateknologian saralla kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. Sopimus on myös omiaan vahvistamaan korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin pohjautuvia investointeja molempiin suuntiin.

Jos sopimus syntyy, EU-alueen bkt:n arvioidaan kasvavan vuoteen 2027 mennessä vuosittain lähes puoli prosenttia. EU:n vienti Yhdysvaltoihin lisääntyisi lähes kolmanneksen. Sopimus loisi yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia satojen miljardien arvosta, mikä toisi satoja tuhansia uusia työpaikkoja sekä EU-alueelle että Yhdysvaltoihin.

Lue lisää komission sivuilta:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_fi.htm

ja ulkoministeriön sivuilta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=279960&nodeId=23&contentlan=1&culture=fi-FI