Tuoteturvallisuuden sääntelyssä varottava ylilyöntejä

25.04.2014

EU:ssa uudistetaan parhaillaan sääntelyä kulutustavaroiden turvallisuudesta. Hyvä tarkoitus turvallisuuden parantamisesta ja sääntelyn johdonmukaisuuden vahvistamisesta uhkaa kuitenkin johtaa ylilyönteihin.

Euroopan parlamentti äänesti huhtikuun puolivälissä EU:n kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan sääntelyn uudistamisesta. Samalla äänestettiin parlamentin kannasta pakollisiin alkuperämaamerkintöihin.

Uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa kulutustavaroiden turvallisuutta ja vahvistaa sääntelyn johdonmukaisuutta. Uhkana on kuitenkin ylisääntely. EK ei myöskään kannata pakollisia alkuperämaamerkintöjä.

Uusi asetus kattaisi lähes kaikki vähittäiskaupan tuotteet

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n kulutustavaroiden turvallisuuden sääntelyn uudistamiseksi helmikuussa 2013.
Asetusta kulutustavaroiden turvallisuudesta sovellettaisiin käytännössä lähes kaikkiin vähittäiskaupassa myytäviin tavaroihin elintarvikkeita lukuun ottamatta. Asetus korvaisi nykyisen yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin, ja se sääntelisi muun muassa yritysten velvollisuuksista kulutustavaroiden turvallisuudessa, tavaroiden jäljitettävyydestä ja pakollisista alkuperämerkinnöistä.

Yritysten velvollisuudet lisääntyisivät. Tuotteissa tulisi esimerkiksi olla sekä valmistajan että maahantuojan nimet tai tuotenimet sekä molempien osoitteet. Jos tietojen antaminen itse tuotteessa ei olisi mahdollista, tiedot tulisi olla pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa.

Tuotteissa, tuotteiden pakkauksissa tai tuotteiden mukana olevissa asiakirjoissa pitäisi olla myös tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa, sekä alkuperämaamerkintä.

Täysistunnossa hyväksytyn parlamentin kannan mukaan yritysten velvollisuuksia esimerkiksi kulutustavaroiden testaamisesta tulisi kiristää vielä komission ehdottamaa enemmän.

EK: tasapainoinen ja fiksu sääntely varmistettava

– Monet sääntelyuudistuksen tavoitteista ovat kannatettavia. On tärkeää, että kulutustavarat ovat turvallisia, markkinavalvonta EU:ssa laadukasta ja sääntely johdonmukaista, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo toteaa.

– Yrityksille asetettavien velvollisuuksien pitää kuitenkin olla tarpeellisia ja oikeasuhtaisia. Komission ehdotus ja parlamentin kanta uhkaavat johtaa ylisääntelyyn.

EK:n mukaan on varmistettava, että kulutustavaroiden turvallisuudesta säännellään fiksusti ja tasapainoisesti.

Komission ehdotukseen sisältyviä pakollisia alkuperämaamerkintöjä EK ei kannata.

EU:ssa on keskusteltu pitkään pakollisista alkuperämaamerkinnöistä. Aiemmin keskusteluja käytiin kauppapoliittisista näkökulmista, nyt komissio on perustellut pakollisia merkintöjä kulutustavaroiden jäljitettävyydellä.

– Ehdotettu merkintä ei toisi lisäarvoa kulutustavaroiden jäljitettävyydelle. Käytännössä se kertoisi vain, missä maassa tavaralle on tehty EU:n tullisääntöjen mukainen, alkuperäaseman kannalta viimeinen merkittävä käsittely, Harjunheimo sanoo.

Yrityksillä on jo nyt käytettävissään vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät.

Uuden sääntelyn sisältö on selvillä vasta, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto saavuttavat sääntelyuudistuksesta yhteisen näkemyksen. Neuvotteluja komission ehdotuksesta on käyty myös neuvostossa, mutta yhteisymmärrystä jäsenmaiden kesken ei ole saavutettu. Jäsenmaiden näkemykset jakaantuvat etenkin pakollisista alkuperämaamerkinnöistä.

Ehdotuksen voi lukea komission sivuilta

Lisätietoja: Niina Harjunheimo ja Eeva Kolehmainen