Turvallisuudessa ulkoinen on myös sisäistä

25.10.2016

Euroopan turvallisuus on muuttunut lyhyessä ajassa radikaalisti ja muutosten arvioidaan olevan pysyviä. EU-maat ja yritykset joutuvat sopeutumaan nopeasti uuteen tilanteeseen. Yrityksille toimintaympäristön epävarmuus on myrkkyä.

Eroa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä ei enää ole: kaukana tapahtuvat asiat vaikuttavat myös sisäiseen turvallisuuteen.

Euroopan ulkorajojen tehokas valvonta ja jäsenmaiden tiivis rajayhteistyö ovat tärkeitä. Poliisin, tiedusteluviranomaisten ja rajavalvonnan toimiva tietojenvaihto edistää turvallisuutta. Digitalisaatio tuo valtavia mahdollisuuksia, mutta samalla se on myös haaste turvallisuusviranomaisille.

Brexit vaikuttaa väistämättä EU:n ja Naton suhteisiin, sillä britit ovat tasapainottaneet EU:n Venäjä-politiikkaa. Euroopan turvallisuusympäristön muuttuessa myös Suomen rooli Naton kumppanimaana on korostunut.

Näitä näkökohtia nostettiin esiin EK:n isännöimässä turvallisuuseminaarissa Brysselissä.

Kyberuhat todellistuvat

Kyberturvallisuuden uhat alkavat selvitä viimeistään nyt maallikollekin. Datan haltija aavistaa vain harvoin, millaista hyötyä muut voivat hänen tiedoillaan hankkia. Alati laajentuva esineiden internet on suojattu huonosti verkkorikollisia vastaan.

Keskustelua salaamisesta tarvitaan lisää: mikä on tarpeellista, mikä turhaa ja millaisia menetelmiä pitäisi käyttää? On kuitenkin tärkeää pystyä jakamaan tietoa esimerkiksi tunnistetuista riskeistä.

Yhdessä toimimisen tahtoa tarvitaan

Muuttuvien uhkien maailmassa olisi tärkeää pystyä luomaan yhteinen tilannekuva, jotta uhkiin voidaan vastata järkevästi. EU:n lähtökohtia ovat diplomatia ja keskustelu, eikä niistä pidä luopua nykytilanteessakaan.

Turvallisuuskysymyksissä EU:n jäsenmaat tarvitsevat tahtoa toimia yhdessä ja niiden tulee nähdä yhteistyön tuoma hyöty. Turvallisuuspolitiikka voi toimia yhdistävänä EU-ulottuvuutena aikana, jolloin yksi jäsen on eroamassa unionista ja uudet synergiat etsivät muotoaan. Elinkeinoelämä hyötyy vakaasta ja yhtenäisestä EU:sta.

EK:n keskustelutilaisuus Euroopan turvallisuudesta Brysselissä lokakuussa 2016

EK järjesti lokakuussa Brysselissä keskustelutilaisuuden Euroopan turvallisuustilanteesta ja tulevaisuuden kehityskuluista. Puhujina ja panelisteina kuultiin Euroopan komission turvallisuusjohtaja Ilkka Salmea, Suomen Nato-edustuston päällikkö Piritta Asunmaata, F-Securen kyberturvallisuusasiantuntija Erka Koivusta ja europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarta. Keskustelua moderoi johtava yritysturvallisuusasiantuntija Mika Susi EK:sta.